Joris Demmink en de Bureau's Jeugdzorg
by het Goede Nieuws  — last modified 14-01-2014 12:10
Bureau De Kreek op bureaudekreek.nl is dus in de overtuiging gekomen dat de kinderbescherming gemanaged wordt door een club ambtelijke pedofielen in de publieke en semipublieke sector voorheen geleid door oud secretaris generaal mr. Joris Demmink van de VVD die ook van oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide beschuldigd wordt.
 
De ergernissen in verband met de jeugdzorg zijn dat het belerend iedereen de les leest en voor zichzelf de wet voor geen meter handhaaft. Artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg is de kernbepaling van de WJZ. Daarin staan de tekens <> en <>. Blijkens de Memorie van Toelichting relateert de wetgever dit aan artikel 27 van het wetboek van Strafvordering. Bij elke debutant jurist wordt erin gehamerd dat artikel 27 Sv waarheidsvinding vereist om uithuisplaatsing op te mogen baseren. Alle rapporten bewijzen dat jeugdzorg medewerkers waarheidsvinding aan de welbekende laars lappen.
 
Een elitair clubje van ambtenaren, wetenschappers, juristen, advocaten en zelfs rechters en raadsheren ondersteunen met elkaar grootschalige kinderhandel ten titel van de jeugdzorg. Dat is geleid geweest door Joris Demmink als oud secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie want de Raad voor de Kinderbescherming is een dienst van dit ministerie. Het beeld wat ontstaat is dat binnen de instellingen van de jeugdzorg minderjarigen op grote schaal misbruikt en/of mishandeld worden. Kinderen die thuis geslagen worden, worden onder de hoede van de jeugdzorg tot vier keer meer geslagen bovendien wordt de jeugdzorg medewerker daarvoor betaald.
 
Genocide wordt ook gepleegd door de jeugdzorg. Kleinschalig. Althans dat blijkt uit het verhaal wat op MoslimVandaag staat over Jalal Sheikh Elias en zijn vrouw en kinderen: Leger des Heils betrokken bij bekering moslimkinderen. Dat imponeert als gedwongen bekering althans bekering onder dwanghoeden dus een vorm van strafbaar gestelde genocide in de zin van artikel 3 lid 1 sub e Wet Internationale Misdrijven.
 
Niet toevallig is het Leger Des Heils christelijk. Ook het CDA en de CU zijn christelijk. Zij begaan grootschalige genocide. Ook op islamieten. In Irak. Waarvan de Jalal Sheikh Elias gevlucht is ten gevolge van de illegale oorlog van de christelijke Bush, Balkenende en Blair; om op Nederlands grondgebied in handen te vallen van de lokale deelnemers aan de ongerechtvaardigde christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam.
Kindermisbruik door de elite.doc
447 downloads
Gemeentes kopen massaal advies in voor jeugdzorg
Laatst gewijzigd: vrijdag 27 december 2013 - 09:34| Auteur: Dirk Verhoeven
EINDHOVEN - Gemeenten huren massaal adviesbureaus in voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Ze geven tonnen uit om kennis in te huren, die ze zelf niet in huis hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van Omroep Brabant. Experts vragen zich daarom openlijk af of gemeentes wel in staat zijn om de transitie van de jeugdzorg tot een goed eind te brengen.
 
Gemeenten nemen in 2015 de jeugdzorg over van de provincie. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Iedere gemeente mag nu zelf beleid gaan bepalen voor de jeugdzorg in haar gemeente.

Geen kennis, geen capaciteit
Veel gemeentes hebben daar echter niet de kennis voor in huis of de capaciteit. Daarom huren ze veel consultants in.

De kosten hiervan verschillen per gemeente. De één huurt alleen voor een paar honderd euro een spreker in en de ander voor tonnen in euro's aan adviseurs. Zoals de Peelgemeenten. Zij geven zeker 500.000 euro uit aan adviseurs.

Weinig vertrouwen
Herman Kuijpers van de cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Brabant maakt zich zorgen. Hij heeft weinig vertrouwen in de gemeentes. "Ik zal het netjes houden, maar ze hebben er weinig verstand van."

Kuijpers vervolgt: "Je moet dit werk aan mensen overlaten die er echt verstand van hebben, zoals cliënten en mensen die ondersteuning geven. We zien dat er dure rapporten gemaakt moeten worden en veel externen ingeschakeld worden."

Grote complexe operatie
Rob Gilsing is onderzoeker bij het Verwey-Jonker instituut en heeft onderzoek gedaan naar de transitie van de jeugdzorg naar gemeentes. Hij zegt dat vooral de kleine gemeentes, zoals Alphen Chaam en Valkenswaard te weinig kennis en capaciteit in huis hebben.

"Je ziet dat ze daar minder gewend zijn aan grote complexe operaties zoals de transitie jeugdzorg, maar ook straks de participatiewet en de WMO-AWBZ en dat wordt voor die gemeente een hele klus."

Slechts één persoon
Sommige kleine gemeentes hebben voor alle decentralisatie maar één persoon in dienst en dat is niet veel. "Je moet je voorstellen dat straks na alle decentralisaties de helft van de gemeentelijke begroting naar het sociale domein gaat. Dan is één persoon die dat moet regelen niet erg veel", aldus Gilsing.
 
Geef kinderen een Wereld
Door AnjaH1962, 20 december 2013 
Deze is speciaal bedoelt voor alle kinderen die door Jeugdzorg en aanverwante instanties uithuis geplaatst zijn en tijdens de feestdagen niet thuis komen vanwege onthechting van de familie....

Tevens hoop ik dat die bewuste instanties tot ...besef en inkeer komen dat men niet zo met onze kinderen om horen te gaan, volgens berichten worden er vaker kinderen die UHP zijn mishandelt dan thuis.....

En dan de ouders die het zo emotioneel zwaar hebben, als mede ouder in de wetenschap hoe hard dit kan treffen in onze gemoederen en hoe zulke grote wonden dit kan achterlaten in een mensenleven, wonden die nauwelijks te genezen zijn....

In gedachten bij alle mensen met deze nare ervaringen, dit lied....

Kinderombudsman: 'het roer moet om bij jeugdzorg'
10-12-2013
Bureau Jeugdzorg maakt fouten in rapportages over probleemgezinnen. Kinderrechters gebruiken die rapportages weer om te beslissen over ingrijpende zaken als uithuisplaatsing en onder toezichtstelling. Ingrijpende maatregelen die grote impact hebben op ouders en kinderen. In het ergste geval kunnen fouten in rapportages tot onterechte uithuisplaatsingen leiden. 
 
Dat concludeert de Kinderombudsman. Op verzoek van de Tweede Kamer hield hij dossiers van Bureau Jeugdzorg tegen het licht en sprak hij met jongeren en 300 ouders.
 
Duizenden kinderen en hun ouders komen jaarlijks in aanraking met Jeugdzorg. Ze krijgen begeleiding, komen onder toezicht of worden uit huis geplaatst. De Kinderombudsman ontdekte dat fouten die in rapportages van Jeugdzorg voorkomen, maar inmiddels zijn opgelost, toch nog in dossiers bij kinderrechters belanden.
 
Een ouder vertelde de Kinderombudsman:

'Tien jaar geleden had ik een alcoholprobleem, ja. Maar daarvoor heb ik hulp gehad en nu is dat voorbij. Toch blijven ze dat maar aanhalen.'

Het roer moet om, stelt de Kinderombudsman. Er moeten harde garanties komen dat feitenonderzoek en rapportages aan minimum kwaliteitseisen moeten voldoen. Vanavond in EenVandaag is de vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland, Jan-Dirk Sprokkereef, te gast. Hij reageert op de conclusies van de Kinderombudsman.
 
Nootje:
Die sprokkedreef probeert zich eruit te praten en beweerd dat zij proffesioneel en deskundig zijn, klopt natuurlijk niet want waarom worden er dan nog zoveel fouten gemaakt en waarom worden er nog zoveel kinderen onterecht UHP of OTS gesteld? En worden de informanten wel goed doorgelicht op waarheidsvinding enz.? Ik doorzie deze mooi weer praatjes van deze Sprokkedreef heel goed.....
 
Zie ook:
2013.KOM008Isdezorggegrond.pdf
456 downloads
Grootschalig gegevens verzamelen voor jeugdzorg is onwettig.
gepubliceerd: 29 oktober 2013
Gemeenten gaan onder de nieuwe wet jeugdzorg massaal gegevens verzamelen en uitwisselen zonder dat daar een juridische basis voor is. Gegevens gaan gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor ze verzameld zijn. Dat is bij wet verboden. Daarnaast is het nog onbekend welke gegevens in de gemeentelijke dossiers opgenomen gaan worden en wie daar allemaal in mogen kijken. Toestemming voor het gebruik van gegevens van de betrokkenen zal niet worden gevraagd. Lees verder
Gebruik BSN bij jeugdzorg verplicht
26 september 2013
Het gebruik van het burger­service­nummer bij bureaus jeugdzorg en de betrokken zorgaanbieders wordt verplicht. Dit staat in een wetsvoorstel (toelichting) dat staatssecretaris Van Rijn bij de Tweede Kamer heeft ingediend. De staatssecretaris denkt dat hiermee de bureaus jeugdzorg en de zorgaanbieders eenvoudiger en betrouwbaarder gegevens kunnen uitwisselen.
 
"Misverstanden liggen op de loer wanneer de ene zorgaanbieder een cliënt aanduidt met bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en geboortedatum, terwijl de andere zorgaanbieder dezelfde cliënt aanduidt met het BSN." Lees verder
2008 Veiligheid in geding bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam.doc
455 downloads
Bureau Jeugdzorg dagvaardt Goede Nieuws
by Redactie — last modified 12-07-2013 07:10 
Goede Nieuws is donderdag 11 juli 2013 gedagvaard door Bureau Jeugdzorg omdat het onrechtmatig negatieve uitlatingen zou doen over een vrouwelijke met naam en toenaam genoemde gezinsvoogd. Wie Goede Nieuws doorzoekt ziet vanzelf dat daarvan geen sprake is. Er is in algemene termen nieuwswaardige feiten gebracht over een gezinsvoogd die niet te pruimen is en Bureau Jeugdzorg relateert dit aan [Naam gezinsvoogd] en wil dan dat Goede Nieuws verboden wordt in algemene termen over het grensoverschreidende gedrag van Bureau Jeugdzorg te schrijven. Goede Nieuws is een serieuze nieuws site. Met scherpe journalistiek en oog voor de feiten.
 
Het is algemeen bekend dat de Bureaus Jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doen. Toch erkennen, blijkens de dagvaarding, alle medewerkers van Bureau Jeugdzorg inclusief de advocaat Altintas-Gümüs dat Meisje A. te R. uit huis geplaatst is. Het is bizar zoals Bureaus Jeugdzorg altijd hameren op de zweetvoeten van anderen en nooit op het grootschalige seksueelmisbruik van minderjarigen onder de hoede van Bureaus Jeugdzorg. Het rapport van de Commissie Samson levert stuitende feiten. Bureaus Jeugdzorg blijken de grootste seksheelmisbruikers van minderjarigen in Nederland. Gegarandeerd worden minderjarigen onder de hoede van Bureau Jeugdzorg 2,5 keer meer misbruikt dan gemiddeld bij ouders thuis. Kinderen die thuis misbruikt worden zijn onder de hoede van Bureau Jeugdzorg extra de klos. Lees verder
Ex bjz getuigt van de misstanden binnen bjz
Getuigenis ex bjz
Hier de getuigenis van een ex medewerker BJZ (Schocking#) , dus Inside informatie en dar van de ratten van de raad voor de kinderbeschadiging en buro jeugdfalen Niet zo leuk meestal, bedankt Dovla! Ron Nienhuis hier relaas van een ex-medewerker van BJZ over bovenstaand relaas… dovla
20 mei, 2013 at 16:10 @pipo
 
Inderdaad,
Ik heb veel openstaande vragen als het gaat om dit drama. Het klimrek verhaal, onderbroek verhaal, digitale afscheidsbrief van de vader, rol van de moeder, ga zo maar door. Profiel van dit gezin is waar deze pedonetwerken op zoek naar zijn. Jeugdzorg heeft een heel dossier over deze familie opgesteld. Een mogelijk scenario is dat ze alle drie vermoord werden door dezelfde groep, die voorkennis had over dit gezin vanuit de jeugdzorg, wetende dat de dood van kinderen achteraf automatisch in de schoenen van de gezelfmoorde vader zal worden geschoven.

De rol van jeugdzorg is weer opvallend. Er zouden zich tiental ‘hulpverleners ‘ bezig gehouden hebben met dit gezin. Uit ervaring weet ik dat bij negen van de tien gevallen vooral een team van pedagogen, psychologen en voogden alleen maar meer stress en schisma’s bij een ‘probleemgezin’ teweeg brengt. Ik heb binnen de jeugdzorg gewerkt en ben zelfs ontslagen omdat cliënten voor mij opkwamen, waardoor volgens leiding een onbalans was ontstaan binnen de team. De leiding wil dat de team één boodschap uitdraagt en protocollen volgt en dat doen ze ook. Als je anders erover denkt en als je zelf met oplossingen komt, mag je weg, ook al heb je een goede werkrelatie met de cliënten. Dat is jeugdzorg anno 2013. Ze zijn geen bruggenbouwers, ze zijn opgeleid om de opvoedingsrol van de overheid te vertegenwoordigen. Jarenlang heb ik bepleit voor inzet van ervaringsdeskundigen binnen de jeugdzorg. Iemand die in zijn/haar jeugd vergelijkbare situaties als de cliënten heeft meegemaakt en iemand die deze obstakels overwonnen heeft, kan ze beter helpen. Maar nee, ze nemen liever mensen aan die gestudeerd hebben en die braaf naar leiding en bureau jeugdzorg luisteren. Mensen vertellen wat ze moeten doen, daar krijgen ze een kick van. Als je niet meewerkt, kunnen ze altijd nog justitie inschakelen, daar krijgen ze nog een grotere kick van. Dan kunnen ze hun heldenverhalen neerzetten in de reportages, hun vrienden en familie vertellen hoe goed ze bezig zijn en elkaar schouderklopjes geven terwijl ze geen reet doen voor de jongeren.

Een van de doelstellingen van NWO is om gezinnen kapot te maken, zodat kinderen in de staatsinstellingen opgevoed zullen worden. Al aan het begin van de negentiende eeuw kende Nederland het meest dichte netwerk van particuliere heropvoedingsinstellingen ter wereld. Sinds de kinderwetten 1901 heeft overheid ook het recht om in te grijpen bij gezinnen. Ondertoezichtstelling is een feit sinds 1922. Dus de tentakels van huidige jeugdzorg hebben een lange voorgeschiedenis. Nederland loopt voorop. 1922. Dus de tentakels van huidige jeugdzorg hebben een lange voorgeschiedenis. Nederland loopt voorop

De beelden die de media jullie NIET laten zien
Demonstratie Lelystad 22 maart 2013
 
Gepubliceerd op 22 mrt 2013
Demonstratie Lelystad 22 maart 2013 (korte impressie)
Ouderlijk gevecht tegen jeugdzorg
 
Gepubliceerd op 27 okt 2012
Als mensen eenmaal in de molen verzeild zijn geraakt van de Jeugdzorg dan is het voor de meesten een helse klus er weer uit te komen. Dat zegt voormalig kinderrechter Doek. Ouders van wie de kinderen ooit onder toezicht van Jeugdzorg zijn gekomen krijgen het vrijwel niet meer voor elkaar hun kinderen terug te krijgen.
Teammanager Jeugdzorg vergeleken met Hitler
Geplaatst door DJMOop 23-08-2012 @ 10:39 
Sinds vorige week worden er in Rotterdam-Zuid pamfletten verspreid met een dreigende tekst, gericht aan Bureau Jeugdzorg. In de tekst die op de geprinte A4'tjes staat wordt verwezen naar de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt er een teammanager aangeduid als de vervanger van Adolf Hitler. 

De pamfletten duiken op rond het kantoor van Bureau Jeugdzorg aan de Dynamostraat in Rotterdam-Zuid. De algemeen directeur, Rene Meuwissen, heeft tegenover de krant Metro bevestigd dat er pamfletten worden verspreid: "De tekst die er op staat kan in onze ogen absoluut niet door de beugel. Als we ze tegenkomen, verwijderen we de pamfletten direct.

De maker van de pamfletten dreigt in een volgend pamflet de naam van de 'Beul van Jeugdzorg' openbaar te maken. Jeugdzorg heeft geen flauw benul waar de bedreigingen vandaan zouden moeten komen. Meuwissen: "Omdat we niet weten uit welke hoek het komt is het lastig om aangifte te doen. Dat is tot op heden dan ook nog niet gebeurd."

wo 16 mei 2012, 08:27
’Jeugdzorg schuift de schuld af’
AMSTERDAM - In de jeugdzorg vindt twee tot vier keer vaker seksueel misbruik plaats dan in reguliere gezinnen. Dat geven jeugdigen zelf aan, en dat rapporteren ook de groepsleiders en andere werkers in het veld.

In de jeugdzorg vindt twee tot vier keer vaker seksueel misbruik plaats dan in reguliere gezinnen. Dat geven jeugdigen zelf aan, en dat rapporteren ook de groepsleiders en andere werkers in het veld. Bij seksueel misbruik zijn vaak andere jongeren in de instelling of in het pleeggezin betrokken. Blijkbaar kan de huidige jeugdzorg de veiligheid van de kinderen lang niet altijd garanderen.

De jeugdzorg moet veranderen om de misbruikcijfers omlaag te brengen. De commissie-Samson zal in haar eindrapport maatregelen voorstellen. Intussen meent de heer Kamps, voorzitter van de koepelorganisatie Jeugdzorg Nederland, dat niet het misbruik zelf het probleem vormt maar de onderzoekers die dit misbruik rapporteren en daarmee de werkers in de jeugdzorg ’criminaliseren’. Grote woorden die getuigen van weinig gevoel voor wat zich op de werkvloer van de jeugdzorg afspeelt.

In de eerste reacties op ons onderzoek sprak de woordvoerder van Jeugdzorg Nederland nog van ’dramatische’ cijfers. Het interview van Kamps in deze krant laat zien hoe het management zich intussen heeft verschanst in de beleidstoren om van daaruit de boodschappers te bekogelen in plaats van te werken aan oplossingen van het probleem zelf.

Dat is een uitzichtloze strategie die de kloof tussen werkvloer en het management alleen maar zal vergroten. Kamps breekt geen lans voor de kinderen of de werkers in de jeugdzorg, maar voor zichzelf.

Rien van IJzendoorn, hoogleraar pedagogische wetenschappen Universiteit Leiden

Misbruik in de jeugdzorg
Geupload op 8 feb 2012
Seksueel misbruik in de jeugdzorg. Hoe omvangrijk is het en hoe heeft het kunnen gebeuren? Inmiddels gaat het al om bijna vijfhonderd gevallen. Hoe kan het in de toekomst worden voorkomen? En kan dat wel? Of valt misbruik niet tegen te houden? Na misbruik in de Katholieke kerk zijn nu de ogen gericht op Jeugdzorg. Zijn de kinderen wel in veilige handen van de hulpverleners?

En gaat het om verjaarde gevallen of vindt het misbruik nog steeds plaats? Kinderen werden onder verantwoordelijkheid van de overheid in jeugdinstellingen en bij pleegouders geplaatst. Was er wel genoeg controle op de hulpverleners? En waren zij wel goed gescreend?

In de eerste aflevering van Rondom 10 in 2011 vertellen slachtoffers hun verhaal en gaan ze in discussie met jeugdzorgmedewerkers, pleegouders en politici over hoe het misbruik heeft kunnen gebeuren en vooral hoe het in de toekomst moet worden voorkomen. En of het wel te voorkomen is. Is dat een realistische verwachting? Want is het misbruik van de kinderen een specifiek probleem van de jeugdzorg of is het een breed maatschappelijke kwestie?

Aan de discussie zal ook Rieke Samson-Geerlings, de voorzitter van de onderzoekscommissie deelnemen. Lees hier haar oproep aan allochtone slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg om zich te melden. Tot nu toe heeft uit deze categorie zich nog niemand gemeld, terwijl Samson Geelings denkt dat wel tientallen en mogelijk honderden allochtonen in de jeugdzorg zijn misbruikt.

Rieke Samson-Geerlings doet met haar commissie onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Essentieel voor het onderzoek is de informatie van personen die misbruik van minderjarigen hebben meegemaakt of ervan weten. Daarvoor is het Meldpunt van de commissie-Samson in het leven geroepen. Dit meldpunt is te bereiken op het telefoonnummer 070-3765872. Daarnaast kunt u uw verhaal sturen naar meldpunt@comsamson.nl.

Overigens heeft, naast de commissie-Samson, ook de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) onderzoek verricht naar kindermishandeling, waar ook seksueel misbruik onder valt. 27 gevallen van (bijna) fatale afloop werden onder het voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven bestudeerd. De Onderzoeksraad moest daaruit concluderen dat de overheid, die bij een melding wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid voor de fysieke veiligheid van het kind, deze verantwoordelijkheid onder de huidige omstandigheden niet kan waarmaken. De raad verwijt daarbij de professionals een afwachtende houding, maar ziet ook hun afhankelijkheid van de medewerking van de betrokken ouders. Het volledige rapport is te lezen op de site van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid.

Naast Rieke Samson-Geerlings zal ook NRC-redacteur Joep Dohmen aanschuiven om te discussiëren over misbruik in de jeugdzorg. Dohmen is op dit gebied vooral bekend van zijn berichtgeving over seksueel misbruik in de Katholieke kerk. Onder meer vanwege zijn boek Vrome zondaars werd hij uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2010. Het boek vertelt het verhaal van slachtoffers en daders, en biedt daarmee een analyse en een onthullend overzicht van de aard en de omvang van het misbruik in de Rooms-Katholieke kerk.

Voor slachtoffers van onder meer seksueel misbruik en mishandeling bestaat tevens al meer dan 45 jaar psychologische hulpverlening van Stichting Korrelatie. Als onafhankelijke organisatie is Korrelatie voor iedereen beschikbaar voor hulpverlening en advies op het terrein van zorg en welzijn. De stichting helpt cliënten de regie weer in eigen hand te nemen bij het oplossen van hun problemen.

26 februari 2011 http://tvblik.nl/rondom-10/misbruik-i...
De staat als gedaagde
Door: Sander van Walsum
 
Het artikel is gepubliceerd op 11 februari 2011 in de Volkskrant
 
Hieronder volgt een Citaat uit een deel van het artikel:

"Slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg, volwassenen inmiddels, hebben hun krachten gebundeld in hun poging de staat tot uitbetaling van een schadevergoeding te bewegen. Ruim 35 jaar na het verschijnen van een zogenoemd zwartboek over seksuele intimidatie door therapeuten. En 21 jaar na de veroordeling tot 6 jaar cel van de psychiater Theo Finkensieper, de exponent van machtsmisbruik door zorgverleners. Eveneens in 1990 pleitte de juriste Dorien Pessers al voor een onderzoek naar misbruik in de jeugdzorg, een wens die pas met de instelling van de commissie-Samson in vervulling is gegaan. Zo lang hebben slachtoffers van Finkensieper en andere verzorgers met hun verleden moeten worstelen."

Lees hier meer
Jeugdzorg moet meer over jongere weten
Gepubliceerd: maandag 16 maart 2009 15:11
Hulpverleners in de jeugdzorg moeten gegevens over jongeren die ze onder hun hoede hebben meer met elkaar kunnen delen. Ook zouden ze meer inzicht moeten hebben in de zorg die een jongere al eerder heeft gehad. Zo kan de jeugdzorg doelmatiger werken.
 
Dat vindt een commissie onder voorzitterschap van SER-Kroonlid Robin Linschoten over de financiering van de jeugdzorg. Als een zorgverlener hulp biedt aan een jongere en die zorg eerder niet geholpen heeft, is dat weggegooid geld, vindt Linschoten. Daarom zou een wetswijziging die informatieverspreiding mogelijk moeten maken, zonder dat de privacy in het geding komt.
 
De commissie-Linschoten adviseert minister André Rouvoet voor Jeugd en gezin en de provincies over een nieuwe manier om het budget voor de jeugdzorg vast te stellen en dat over de provincies te verdelen. Vanaf 2010 krijgen die provincies een budget waarmee ze beter uit de voeten moeten kunnen, maar Linschoten stelt dat het huidige model om het geld te verdelen nog niet perfect is. Die kan nog net goed voorspellen hoeveel klanten voor jeugdzorg een provincie kan verwachten. Zijn commissie geeft wel aan dat het op korte termijn goed kan komen met het model.
 
Probleem is nog wel dat de provincies niet veel zicht hebben op de kwaliteit van de jeugdzorg die ze inkopen. Daarom zouden de aanbieders van jeugdzorg duidelijk moeten gaan maken of hun zorg ook echt helpt. Kunnen ze dat niet, dan zou de provincie niet meer bij hen moeten aankloppen. Verder adviseert Linschoten dat Rouvoet en de provincies harde afspraken maken met de gemeenten. Die moeten met goede hulpverlening voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terechtkomen.
 
De werkgevers in de jeugdzorg, verenigd in de MOgroep, bestrijden de raming van Linschoten dat in 2010 bijna 900 miljoen euro omgaat in de jeugdzorg. Volgens de MOgroep komen er meer jongeren in een instelling terecht, terwijl de commissie juist uitgaat van een daling. Onder meer door grotere aandacht voor kindermishandeling zullen meer jongeren in een instelling worden geplaatst.
 
2003 Jeugdzorg schiet tekort.doc
433 downloads
2009 'Eénderde jongeren ziet leven niet zitten'.doc
436 downloads
2009 Netwerk - Probleemjeugd Focus ook op omgeving kind.doc
450 downloads