vr 27 sep 2013, 16:04
Priester vergreep zich aan zoon huishoudster
WURZBURG - Een 58-jarige priester is vrijdag in het zuiden van Duitsland tot 2 jaar en 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij zich heeft vergrepen aan de zoon van zijn huishoudster. De rechtbank in Würzburg achtte bewezen dat de man in de jaren 90 negenmaal de jongen heeft misbruikt. De priester gaf zich 2 jaar geleden bij de politie aan.

De man was met de familie van zijn slachtoffer bevriend. Toen het huwelijk van de ouders stukliep, liet hij de moeder en haar kinderen in de pastorie wonen. De vrouw werkte als huishoudster voor hem. De jongen zag de priester als een vertrouwenspersoon en een soort vaderfiguur.

De religieuze orde waarvan de man lid is, heeft aangekondigd de zaak bij de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome aan de orde te stellen, als het vonnis definitief wordt. Die kan hem uit de orde zetten en hem het priesterambt ontnemen.

Salesianen erkennen misbruik en vergoeden schade

De salesianen van Don Bosco erkennen schuld in de affaire rond seksueel misbruik in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk. In een brief aan alle slachtoffers van de congregatie wordt diepe spijt betuigd en een „ruimhartige” schadevergoedingsregeling zonder juridische procedures in het vooruitzicht gesteld.

Het is voor het eerst sinds de misbruikaffaire vorig jaar aan het licht kwam dat een religieuze groepering dit doet. De salesianen lopen zo vooruit op de conclusies van de commissie-Deetman en een besluit van de kerkprovincie over een smartegeldregeling.

De misbruikaffaire begon 26 februari 2010 met een publicatie over jarenlang misbruik in Huize Don Rua in ’s-Heerenberg, een internaat van de salesianen. Na ontkenningen en stilzwijgen volgt nu een schuldbekentenis. Alle slachtoffers – alleen al bij NRC Handelsblad en de Wereldomroep meldden er zich 43 – kregen afgelopen week een brief van de Nederlandse leiding van de congregatie. Hierin staat dat salesianen zich schuldig gemaakt hebben aan misbruik van leerlingen, veelal in internaten. Het vertrouwen van de kinderen en hun ouders is „ernstig geschaad”.

Gevallen van misbruik hadden moeten worden gemeld bij de overheid, wat meestal niet is gebeurd, geven de salesianen toe. Ze erkennen het afgelopen jaar niet altijd even goed en even snel te hebben gereageerd op meldingen. „Ook wij zijn overvallen door de omvang en de ernst van de zaken. Voor ons is het nog steeds moeilijk te bevatten dat medebroeders zich schuldig gemaakt hebben aan seksueel misbruik.”

De salesianen geven ook toe dat in het verleden de bestraffing van medebroeders die zich schuldig gemaakt hadden „niet altijd passend en adequaat” was. Met een betere reactie was herhaling voorkomen, aldus de congregatie.

De salesianen willen nog levende medebroeders die genoemd zijn, confronteren met de beschuldigingen. Voordat sancties worden getroffen, worden eventuele gerechtelijke procedures afgewacht. „Ook de verdachte medebroeders hebben recht op een eerlijk en zorgvuldig proces en dus ook op hoor en wederhoor.” Intussen zeggen de salesianen zich te willen inzetten voor een schadevergoeding: „Een collectieve regeling is in de maak. Wij zullen ons inzetten voor een ruimhartige regeling.” Ook worden de kosten van de slachtoffers vergoed. Binnen drie weken moet er een plan van aanpak zijn.

 Video: Das Leiden der Kloster-Kinder - Die dunkle Geschichte von Schönbrunn
Geupload op 17 dec 2010
Wie haben die es getrieben und die Nonne steht auch heute noch zu diesem Schwein.Dann ist sie auch nicht besser.Das ist die Kirche. Amen.

Jahrzehntelang waren die Akten der ermordeten Kinder von Schönbrunn bei Dachau weggeschlossen. Sie waren behindert oder psychisch krank und lebten in einem katholischen Heim - bis dessen Leiter, Prälat Josef Steininger, sie in den Tod schickte.
Mea Culpa United Mars tegen de Doofpot
Geupload op 29 okt 2010
Mea Culpa United Mars tegen de Doofpot. Woensdag 27 oktober 2010
Mea Culpa spant procedure aan tegen Franciskaner orde
 
Geupload op 27 okt 2010
KERKRADE --De stichting "Mea Culpa United" heeft haar advocaat, mr. Pennino, te Kerkrade/Maastricht opdracht gegeven om civiele maatregelen c.q. gerechtelijke procedures aan te spannen tegen de Franciscaner congregatie wiens nalatenschap ligt in verschillende landen zoals de Verenigde Staten en Duitsland. De zestig personen/slachtoffers die aangesloten zijn bij Mea Culpa, bekend geworden als de 'Engelen Jongens', spannen via een internationale class-action een zaak aan tegen deze congregatie die achttien broeders hebben gehuisvest in het St. Maria jongenspensionaat te Bleijerheide, waarbij ook één pater van de Minderbroeders in Nederland betrokken was. Deze geestelijken hebben zich, volgens de stichting, schuldig gemaakt aan ernstig seksueel misbruik en fysiek dan wel psychisch geweld tussen de jaren '40 en eind tachtiger jaren van de vorige eeuw.
Confrontatie Met Oude Broeder (09-03-2010)
Geupload op 24 apr 2010
In EenVandaag het verhaal van Bert Smeets en Luc Kusters. Beiden hebben een deel van hun jeugd in de jaren zestig doorgebracht in het jongereninternaat Bleijerheide in Kerkrade. Sommige Fransiscaner broeders in dit internaat konden hun handen niet van de kinderen afhouden. Het kostte beide mannen een half mensenleven om het misbruik en het geweld uit hun schooltijd te verwerken. Beiden reizen met EenVandaag naar Belgie om één van de broeders uit hun schooltijd te confronteren met het verleden. Wat wist hij van het misbruik op Bleijerheide? Het wordt een emotionele confrontatie met broeder Alphonse, nu jeugdwerker en manager van een vakantiekolonie voor jongeren.

In Zeist zijn vanmiddag alle Nederlandse bisschoppen bijeen voor overleg. Waarschijnlijk zal er gesproken worden over het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

Rooms-Katholieke hulpinstelling Hulp & Recht heeft sinds eind februari ongeveer 200 meldingen van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk binnengekregen. Het gaat om mensen die zelf misbruikt zijn of iets gehoord of gezien hebben van het seksuele misbruik binnen de kerk. Aanleiding voor de meldingen is het bericht over seksueel misbruik in de jaren zestig en zeventig op het jongensinternaat in 's- Heerenberg.

https://www.youtube.com/watch?v=6sJ7q3ZsY7w&list=PLC08558D2B7992AA2&index=22