Een wakkere Wereld is op zijn hoede!!!
Home » Gezondheidszorg » BJZ » Leger des Heils
Leger des Onheils dagvaard ontevrede Vader
Geupload op 17 jul 2008
Gezinsvoogden Silke Holscher en Fred Danker van het Leger des OnHeils Groningen dagvaarden ontevrede bezorgde Vader.