Jeugdwet is burgeroorlog
by Redactie — 13-10-2013 10:00
De nieuwe Jeugdwet is de oorlog van de Nederlandse politiek ambtsdragers tegen de Nederlandse burgers. In het buitenland nemen de politiek ambtsdragers sinds Balkenende I deel aan grootschalige oorlogen, terrorisme en genocide in Islamitische landen. In het binnenland voeren zij de jeugdwet door. Een vorm verandering in de jeugdzorg die verder geen verbetering leveren zal. Overigens neemt de jeugdzorg binnenlands ook deel aan kleinschalige genocide.

De nieuwe Jeugdwet die ingevoerd worden zal in 2015 is voortzetting van de kinderhandel door de jeugdzorg. De minderjarige heeft net als nu geen enkele rechtsbescherming tegen opportunistische melders. De personen die een melding doen aan de verwijsindex zijn ook de personen die een UHP, OTS aanvragen of deze ten uitvoer leggen. Bureau Jeugdzorg gaat verder als gecertificeerde instelling.

De kernbepaling van de Wet op de Jeugdzorg blijft onverminderd van kracht in de nieuwe Jeugdwet. Artikel 2j WJZ wordt artikel 7.1.4.1. De eis van het redelijke vermoeden dat bepaalde risico's daadwerkelijk aanwezig zijn waardoor de jeugdige aangetast is in de integriteit, blijft gehandhaafd. Ook nu is daarvan te zien dat de medewerkers in de jeugdzorg daarmee crimineel omgaan omdat zij in strijd met dwingend recht niet aan waarheidsvinding doen en beslissingen van rechters zonder betekening van een titel ten uitvoer leggen. Lees verder

Maak jouw eigen website met JouwWeb