Massaprotesten in Mexico vanwege de privatisering van alle natuurlijke energiebronnen!
18 december 2013
In Mexico zwellen de protesten aan tot enorme proporties!
‘De regeringen van de wereld en ook de onze luistert niet langer naar de stem van het volk. Alle beslissingen die het neemt vinden op geen enkele wijze steun in de wil van het volk.
 
Wij hebben geen toestemming gegeven om onze natuurlijke oliebronnen af te staan aan de geprivatiseerde sector van de VS, maar onze regering, evenals de regeringen van de wereld, hebben klaarblijkelijk geen boodschap aan de stem van het volk. Wat ons nog rest zijn de straten – en bij God – die zullen we overnemen voor zolang dat nodig is!’
 
De woedende stemmen van de burgers liegen er niet om. En we hoeven niet met het land of met de ontwikkelingen bekend te zijn om die stemmen te verstaan. De privatisering rukt onvermoeibaar op – overal worden de volkeren beroofd van hun natuurlijke energiebronnen –en geconfronteerd met regeringen voor wie het volk ondergeschikt is omdat de macht slechts nog bestaat om de bodemloze zakken van de corporaties te vullen in plaats van het volk te dienen. Lees verder... 
De Mandela Mythe
In de week sinds het overlijden van Mandela heeft journalistiek Nederland ons een geheel nieuwe geschiedenis aangepraat. Een geschiedenis waarin Apartheid ten onder is gegaan door verzoening en vergeving. Een geschiedenis waarin Nederland aan de goede zijde heeft gestaan, wat Apartheid betreft. Een geschiedenis waarin de emancipatie van de zwarte bevolking in Zuid-Afrika als een gegeven wordt beschouwd. Ons is een opgeschoond en opgesmukt verhaal verteld. De herdenking van Mandela – en de antiapartheidsstrijd die hij als geen ander belichaamde – heeft zo een zure nasmaak heeft gekregen.
 
De mythevorming in de media betreft allereerst de persoon Mandela. De man is getransformeerd tot een bordkartonnen karikatuur. Een eigentijds Christus figuur wiens vredelievendheid en bereidheid tot het omarmen van zijn vijanden, iedereen een fijn warm gevoel meegeeft. De NRC vertelt ons het sprookje van een ‘krachtige, kwade en vastberaden commandant’ die in de gevangenis een ‘miraculeuze’, ja zelfs ‘messiaanse transformatie’ doormaakte: terrorist wordt verzoener. Het is de verzoener die de afgelopen week herdacht is, niet de militante vrijheidsstrijder die het apartheidsregime tot die verzoening dwong. Lees verder...
 
Zie ook: