Marcel Vervloesem Veroordeeld
Gepubliceerd op 25 nov 2013
25 november 2013. Marcel reageert naar aanleiding van de berichten in de media. Hij vertelt hoe het spel gespeeld wordt, net als in Nederland. Mocht u zich afvragen wie Jos Aalders is...die heb ik gebeld en staat op youtube.
Marcel Vervloesem’s spreekverbod: de waarschuwing van Justitie

In het verleden heeft de Justitie van Turnhout Marcel Vervloesem allerlei voorwaarden opgelegd om hem de mond te snoeren omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.
Geen spreekrecht en contactverbod met de media; geen contact met actiegroepen of
verenigingen; geen onderzoeken naar pedofilie; niet naar het buitenland gaan om congressen bij te wonen; geen contact met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven alhoewel die hem iedere week in de gevangenis mochten komen bezoeken en spreken…

Omdat die voorwaarden thans niet meer van tel zijn door het vonnis van verleden week, ligt de weg voor Marcel Vervloesem weer open en daar is men ten zeerste bevreesd voor omdat de jarenlange doofpotoperatie in de zaak Zandvoort daarmee dreigt bekend te worden gemaakt.

Vandaar dat ze Vervloesem zopas een bericht stuurden waarin hij gewaarschuwd werd om niet met de media te spreken.

In haar bericht stelt justitie dat, gezien het vonnis pas geveld is, alle partijen nog de mogelijk hebben om in Beroep te gaan. Dus zeggen zij dat die beroepsperiode van 30 dagen in acht moet worden genomen.

Op die manier probeert de Justitie de publieke storm rond de hele zaak te beperken.

Het verbod (spreekverbod met de pers enzoverder) blijft dus, naar haar zeggen, van kracht gedurende de periode van Beroep.

Maar dat argument gaat van kanten op omdat Vervloesem over een vonnis beschikt, getekend door drie rechters, waarin er niets van die verbodsbepalingen staat.

In de laatste beschikking van het Parket van Turnhout ( openbare aanklager Peter Van De Flaasch ) staat er dat de verlenging van die voorwaarden van kracht iq tot het vonnis. En dat vonnis is er nu.

Vervloesem ligt ook al een tijdje niet meer wakker van de voorwaarden van de Strafuitvoeringsrechtbank (Surb) omdat diens bevoegdheid slechts voor de duur van 4 jaar gold en bijgevolg heeft de Surb haar toezicht stopgezet en het dossier afgesloten waardoor Vervloesem niet meer onder de Surb valt.

MARCEL WORDT VERMOORD.. WAT DOEN WIJ?
Door: op
DEMONSTRATIE GEVANGENIS TURNHOUT SAMEN MET DE BELGEN! BINNENKORT MEER OP DEZE SITE * MOORDENAARS VAN JONGE KINDEREN VERMOORDEN OOK KLOKKENLUIDERS EN JOURNALISTEN: * WORDT MARCEL VERVLOESEM GEWROKEN EN ZO JA, WIE IS DAN DE PEDO-SIGAAR? TURTELBOOM? OPSTELTEN? DEMMINK? VAN STRAELEN? KORVER? ANKER? SPONG? GA JE OOK MEE OM MARCEL TE BEVRIJDEN VAN DEZE SATANISTISCHE KINDERMOORDENAARS

Marcel Vervloesem is zwaar ziek maar dat verhindert de gewetenloze machtselite niet om hem opnieuw op te sluiten en vast te houden op basis van “bewijzen” die allemaal weerlegd zijn. Marcel is meermaals aan zijn hart geopereerd, lijdt aan kanker, nierfalen en is diabeticus.

Tot eind vorige week werd zijn gezondheidstoestand in de gevangenis van Turnhout goed opgevolgd. Sinds zondag krijgt hij echter geen aangepast eten meer voor diabetici en “vergeet” men hem tijdig te roepen voor zijn medicatie. Zelfs de verpleegster wordt er lastig van.

Men wil hem nu dus langzaam maar zeker vermoorden! Door gebrek aan behandeling kan hij immers in coma gaan…

Gezien Marcel Vervloesem weigert documenten te ondertekenen waarin – zie http://renescience.punt.nl/?id=617044&r=1&tbl_archief=&

- geëist wordt dat hij contacten stopzet met bepaalde vrienden en onder andere medestrijders voor de rechten van de mens en het kind
- en waarin verder geëist wordt, op straffe van 2 jaar gevangenisstraf, dat hij de werken aan zijn onthullende boek stopzet en verboden wordt het boek uit te geven

DUS verboden wordt zijn kennis over de bestaande internationale kinderpornonetwerken naar buiten te brengen, gaat men steeds verder met dwangmaatregelen. Tot eind vorige week werd hij nog regelmatig onder druk gezet door justitie om die documenten te ondertekenen. Gezien Marcel vanzelfsprekend blijft weigeren, is men ondertussen overgegaan tot de uitvoering van hem “letterlijk het zwijgen opleggen”. Door geen aandacht meer te schenken aan de noodzakelijke opvolging van zijn gezondheid, vermoordt men hem langzaam maar zeker!

Verder “vergeet” men ondertussen steeds vaker beltegoed op zijn telefoonrekening te zetten waardoor telefoneren met de buitenwereld problematisch wordt. Mensen uit het buitenland, die hem in de gevangenis willen bezoeken, worden belogen:

- een zeer goede vriendin uit Italië weigerde men bezoekrecht toe te kennen omdat zij haar adres zogezegd niet vermeld had
- iemand uit Frankrijk vertelde men botweg dat Marcel niet in de gevangenis van Turnhout aanwezig was

Bezoek wordt hem dus onthouden en er wordt door zijn post gerommeld… Marcel Vervloesem krijgt niet meer, zoals al de rest, dessert maar wel eten dat niet aangepast is aan zijn suikerziekte.

Al deze dwangmaatregelen duiden op het gelijk van Marcel Vervloesem en de onmacht van de machtselite die zelfs overgaat tot de zoveelste Belgische moord in de geschiedenis van de internationale kinderpornonetwerken.

Wie Marcel Vervloesem wil helpen, kan bvb de Minister van Justitie Annemie Turtelboom aanschrijven en aanklagen wat men in België met een mensen-kinderrechtenactivist doet. België vangt zelf politiek vluchtelingen op maar sluit zijn eigen activisten op in de gevangenis… Mensen aanbidden hier Che Guevara en Nelson Mandela maar aan de mensen die hùn kinderen trachten te redden, vegen ze hun voeten?!

Minister van Justitie Annemie Turtelboom
Fax 0032 2 542 80 00

Of zoals de Zwitserse politieke wetenschapster Regula Stämpfli zei in De Morgen naar aanleiding van het bus ongeval in Zwitserland: “Het verwijst naar het land waarin werkelijk alles mogelijk is en waarin geen enkele verantwoordelijke zijn straf moet uitzitten. Het land waaruit de Europese president komt, dat niets goeds kan afleveren behalve chocolade, mosselen en frieten.” http://www.demorgen.be/dm/nl/13336/Busongeval-Zwitserland/article/detail/1410243/2012/03/17/Zwitserse-politicologe-vindt-busongeluk-typisch-Belgisch.dhtml

Ook de Europarlementariër Nigel Farage haalde al meermaals zwaar uit naar België: “Nigel Farage insults Belgium and EU President” – http://youtu.be/DZ6rfxoEFI4

Misschien moeten ook die mensen maar eens aangeschreven worden?.

Godelieve Vaesen en Ramon

MARCEL VERVLOESEM SPREEKT! ONTHULLEND!

Eerder deze maand werd op Klokkenluideronline.nl een radio-interview van Marcel Vervloesem uitgezonden en het werd door verschillende andere fora in onder andere België en Nederland overgenomen en verspreid. Het werd tevens in het Frans en Italiaans vertaald en ook massaal verspreid in onder andere Frankrijk en Italië. Ze zijn in Frankrijk en Italië immers heel goed op de hoogte van de medewerking van Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven met de plaatselijke justitie daar tot het oprollen van internationale kinderpornonetwerken. Maar sinds dat radio-interview uitgezonden werd, wordt Marcel zwaar onder vuur genomen door justitie in België. Er spelen immers hoge belangen…

Op 5 maart 2012 weigerde Marcel Vervloesem een document van justitie, hem in de gevangenis van Turnhout aangeboden, te ondertekenen. Citerend uit dat document:

“Om Marcel Vervloesem te beschermen tegen ongezonde beïnvloeding van buiten uit, dat enkel zijn uitbuiting door diverse personen en verenigingen zou versterken; en de ophitsing van zijn persoon tegen de gevestigde diensten van justitie, dat de orde en het gezag in het gedrang zou kunnen brengen … er zich gepaste maatregelen opdringen.”

Met onmiddellijke ingang:
- Totaal bezoekverbod in de gevangenis aan zijn persoon van mensen die actief zijn op het vlak van mensenrechten en kinderrechten, voor leden die lid zijn van dergelijke actiegroepen of waarvan vermoed wordt dat zij daarvan deel uitmaken.

- Het verbod geldt ook voor alle leden of de vertegenwoordigers van de geschreven en gesproken pers, of leden waarvan vermoed wordt dat men er deel van uitmaak of er in loondienst is.

- Het is ten strengste verboden voor Marcel Vervloesem om zijn boek te ontplooien en uit te geven. Indien dat toch gebeurt, wordt dat beschouwd als een overtreding van de opgelegde voorwaarden – zijnde dat het verboden is de aandacht op zijn situatie te vestigen en het kan worden beschouwd alsmede overtreding inzake contactverbod met de media. De overtreding van de opgelegde voorwaarden leidt tot een gevangenisstraf van twee jaar.

- Verder: “Het is niet aan te raden dat het gemelde boek op de markt zou worden gebracht. Daartoe worden gepaste maatregelen in acht genomen. Hierdoor zal het verboden zijn om Marcel Vervloesem in de strafinrichting te laten beschikken over een computer of een schrijfmachine, teneinde te beletten, in het belang van zijn bescherming, een misdrijf te begaan. Een computer of schrijfmachine zou kunnen bijdragen tot acties en het ontplooien daarvan tegen het gezag en justitie.

- Deze noodzakelijke maatregelen zijn nodig om zijn persoon tot rust te brengen om een dialoog tot stand te kunnen brengen wat tot op heden en in het verleden onmogelijk bleek en blijkt door de ongegronde invloeden vanuit de buitenwereld.

Marcel Vervloesem heeft vanzelfsprekend resoluut geweigerd om dat te ondertekenen voor akkoord en ter kennisneming.

Uit dat “interne” document blijkt duidelijk dat de angst er zeer diep in zit, bij onder andere justitie, dat het onthullende boek op de markt zou komen. Het wordt immers gestaafd met bewijzen… Het is daarom duidelijk waarom alle middelen aangegrepen worden om Marcel Vervloesem achter de tralies te houden en dat het niets te maken heeft met de valse beschuldigingen die volledig weerlegd werden, ook al met de nodige bewijzen. Zelfs de Strafuitvoeringsrechtbank wilde haar handen niet branden aan deze schandalige zaak. Iedereen die de zaak van zeer nabij opvolgt, blijft totaal verbijsterd achter door zoveel arrogantie en misplaatste kronkelingen. Maar er spelen natuurlijk hoge belangen en niet voor niets zit een magistraat van Turnhout op schoot bij de Minister van Justitie.

(artikel: godelieve Vaessen)
(video en interview: Destiny5D van klokkenluideronline Team)
Intimidatie en machtsmisbruik tegen Marcel Vervloesem
De aanhouding van Marcel Vervloesem werd in beroep, vandaag 8 maart 2012, met 30 dagen verlengd. Het Hof van Beroep hield op geen enkel ogenblik rekening met de feiten. Ze waren voortdurend, tijdens het betoog en de feitenbewijzen van de advocate van Marcel, met andere zaken bezig alsof ze er gewoon niet bij aanwezig waren. Op het einde werd dan een voorgeprogrammeerd epistel afgelezen dat de verlenging van zijn aanhouding inhield en totaal voorbij ging aan de kern van de zaak.

Eerder deze maand werd op Klokkenluideronline.nl een radio-interview van Marcel Vervloesem uitgezonden en het werd door verschillende andere fora in onder andere België en Nederland overgenomen en verspreid. Het werd tevens in het Frans en Italiaans vertaald en ook massaal verspreid in onder andere Frankrijk en Italië. Ze zijn in Frankrijk en Italië immers heel goed op de hoogte van de medewerking van Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven met de plaatselijke justitie daar tot het oprollen van internationale kinderpornonetwerken. Maar sinds dat radio-interview uitgezonden werd, wordt Marcel zwaar onder vuur genomen door justitie in België. Er spelen immers hoge belangen…

Op 5 maart 2012 weigerde Marcel Vervloesem een document van justitie, hem in de gevangenis van Turnhout aangeboden, te ondertekenen.
 
Citerend uit dat document:
"Om Marcel Vervloesem te beschermen tegen ongezonde beïnvloeding van buiten uit, dat enkel zijn uitbuiting door diverse personen en verenigingen zou versterken; en de ophitsing van zijn persoon tegen de gevestigde diensten van justitie, dat de orde en het gezag in het gedrang zou kunnen brengen … er zich gepaste maatregelen opdringen."

Met onmiddellijke ingang:
-      Totaal bezoekverbod in de gevangenis aan zijn persoon van mensen die actief zijn op het vlak van mensenrechten en kinderrechten, voor leden die lid zijn van dergelijke actiegroepen of waarvan vermoed wordt dat zij daarvan deel uitmaken.
-      Het verbod geldt ook voor alle leden of de vertegenwoordigers van de geschreven en gesproken pers, of leden waarvan vermoed wordt dat men er deel van uitmaak of er in loondienst is.
-      Het is ten strengste verboden voor Marcel Vervloesem om zijn boek te ontplooien en uit te geven. Indien dat toch gebeurt, wordt dat beschouwd als een overtreding van de opgelegde voorwaarden – zijnde dat het verboden is de aandacht op zijn situatie te vestigen en het kan worden beschouwd alsmede overtreding inzake contactverbod met de media. De overtreding van de opgelegde voorwaarden leidt tot een gevangenisstraf van twee jaar.
-      Verder: "Het is niet aan te raden dat het gemelde boek op de markt zou worden gebracht. Daartoe worden gepaste maatregelen in acht genomen. Hierdoor zal het verboden zijn om Marcel Vervloesem in de strafinrichting te laten beschikken over een computer of een schrijfmachine, teneinde te beletten, in het belang van zijn bescherming, een misdrijf te begaan. Een computer of schrijfmachine zou kunnen bijdragen tot acties en het ontplooien daarvan tegen het gezag en justitie."
-      Deze noodzakelijke maatregelen zijn nodig om zijn persoon tot rust te brengen om een dialoog tot stand te kunnen brengen wat tot op heden en in het verleden onmogelijk bleek en blijkt door de ongegronde invloeden vanuit de buitenwereld.

Marcel Vervloesem heeft vanzelfsprekend resoluut geweigerd om dat te ondertekenen voor akkoord en ter kennisneming.

Uit dat "interne" document blijkt duidelijk dat de angst er zeer diep in zit, bij onder andere justitie, dat het onthullende boek op de markt zou komen. Het wordt immers gestaafd met bewijzen… Het is daarom duidelijk waarom alle middelen aangegrepen worden om Marcel Vervloesem achter de tralies te houden en dat het niets te maken heeft met de valse beschuldigingen die volledig weerlegd werden, ook al met de nodige bewijzen. Zelfs de Strafuitvoeringsrechtbank wilde haar handen niet branden aan deze schandalige zaak. Iedereen die de zaak van zeer nabij opvolgt, blijft totaal verbijsterd achter door zoveel arrogantie en misplaatste kronkelingen. Maar er spelen natuurlijk hoge belangen en niet voor niets zit een magistraat van Turnhout op schoot bij de Minister van Justitie.

Het Nieuwsblad kwam vandaag met een artikel naar buiten dat kant noch wal raakt, gaande over de verlenging van de aanhouding van Marcel Vervloesem. Het feit dat Marcel verboden wordt contact te hebben met de media, bewijst dat Het Nieuwsblad qua "duiding" totaal afhankelijk was van de gerichte justitiepolitiek wat tot absolute subjectiviteit leidt. Dat pleit compleet tegen de deontologie en aldus tegen de objectieve berichtgeving evenals tegen, wat zij zo graag zelf proclameren, zichzelf als 'kwaliteit'skrant.
 
Roddelblaadjes zijn er niks tegen…

Godelieve Vaesen
8 maart 2012

http://renescience.punt.nl/content/2012/03/intimidatie-en-machtsmisbruik-tegen-marcel-vervloesem
 
Marcel Vervloesem en de pedocriminelen
Auteur: mr. drs. BOU gepost op 5 november, 2009
 
In juni 1998 werd een in Zandvoort wonende Duitser, Gerrie Ulrich, in Italië vermoord door een jonge Belg, Robbie van der Plancken. Ulrich hield zich bij leven onder andere bezig met kinderporno en Robbie was sinds zijn 12e jaar een schandknaap. Vlak voor zijn dood had Ulrich contact opgenomen met Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, sinds 1993 actief in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen. Ulrich had Vervloesem cd-rom’s overhandigd met kinderporno en hem verteld dat er nog meer porno verborgen lag onder de vloer van zijn flat. Vlak na de dood van Ulrich begaf Vervloesem zich naar Zandvoort, waar reeds was ingebroken in de flat. Toch vond hij daar nog cd-rom’s met een grote hoeveelheid harde kinderporno. Een deel van het materiaal stuurde hij naar NOVA, die er op 15 juli 1998 een uitzending aan wijdde. Op de foto’s was zichtbaar hoe kinderen, zelfs baby’s, gruwelijk werden gemarteld en verkracht. Hoewel deze schokkende beelden internationaal de aandacht trokken, is dit porno-netwerk nooit verder onderzocht.

De Werkgroep Morkhoven strijdt al bijna 20 jaar lang (en met succes!) voor allerlei mensenrechten, zoals de rechten van rolstoelgebruikers, tegen de langdurige en onmenselijke opsluiting van psychiatrische patiënten in isoleercellen, voor de rechten van zieke gevangenen en voor een integere politie, justitie, politiek en pers. Zij werkt ook al 10 jaar lang rond kinderporno-netwerken en kreeg door de bemoeienis met de kinderporno uit Zandvoort internationale bekendheid. Hoewel er ruim 88.000 foto’s van slachtoffertjes op de Zandvoortse cd-roms stonden, waaronder ook foto’s van Manuel Schadwald die volgens Robbie van der Plancken is vermoord in een snuff-film, werden de kinderen nooit geïdentificeerd en de daders en producenten van deze kinderporno werden nooit opgespoord. Zij konden hun praktijken dus ongestoord voortzetten.
 
De Belgische justitie stopte deze kinderpornozaak in de doofpot door het bewijsmateriaal dat Vervloesem hen had doen toekomen, te verdonkeremanen. De Belgische Hoge Raad bevestigde in 2008 dat er 7 kinderporno-cd-roms uit Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren. De Werkgroep Morkhoven had de cd-roms destijds aan het Koningshuis bezorgd en de Koning had deze op zijn beurt, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V – Vlaamse Christen Democraten), ‘voor onderzoek’ aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers laten overmaken.
 
Tevens begon het gerecht van Turnhout de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem strafrechtelijk te vervolgen voor het ‘bezit van kinderporno’. Ook verklaarde een vijftal “getuigen” dat ze als kind waren verkracht door Vervloesem. De websites van de werkgroep werden door de provider van Internet gehaald en ook op andere manieren werd de werkgroep gesaboteerd en gedemoniseerd. Op 6 februari 2008 werd Vervloesem veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, hoewel hij toen reeds zeer ernstig ziek was. In de gevangenis wordt hij zo slecht behandeld, dat hij het einde van zijn straf in 2012 niet levend denkt te halen. Hij verzoekt om euthanasie, maar dat wordt hem geweigerd. Op dit moment leeft hij nog, al heeft hij in de gevangenis geen leven. Voor zijn vrijlating kunt u hier een petitie tekenen.
 
Wie zich verdiept in de zaak Vervloesem komt terecht in een omgekeerde wereld. Marcel Vervloesem wilde het seksuele geweld tegen kinderen aan de kaak stellen en werd beschuldigd van het bezit van kinderporno. Hij heeft de beelden uit Zandvoort afgestaan aan de media en aan de Belgische koning, die ze doorstuurde naar justitie. Daaruit blijkt dat hij zelf geen enkele prijs stelde op dit materiaal, in tegendeel. Ook zouden de belastende verklaringen tegen hem zijn afgelegd door mensen die dit deden tegen een geldelijke vergoeding. Het vermoeden dat Vervloesem is veroordeeld omdat hij de kinderporno aan de kaak stelde, ligt dan voor de hand. Het vreemde is ook, dat zelfs NOVA de zaak Vervloesem doodzweeg, terwijl dit programma toch indertijd de beelden van de Zandvoortse porno van Vervloesem had ontvangen en er een uitzending op gebaseerd had.
 
Hoe zit dat nou toch met kinderporno en die zogenaamde pedofilie? Af en toe duikt er een verzameling foto’s of video’s op, waarop kinderen worden verkracht, gemarteld en zelfs vermoord. Het bezit van kinderporno is strafbaar, wie dergelijk materiaal ontdekt op Internet, kan dat anoniem melden. Seksuele omgang met kinderen is eveneens strafbaar: beneden de 16 jaar is het verboden en beneden de 12 jaar is de straf nog hoger. Af en toe wordt er ook iemand voor opgepakt, berecht en veroordeeld. Deze dader wordt door de media dan vaak tevens aan de schandpaal genageld, waarbij soms ook de foto op internet wordt geplaatst.
 
Maar de grote schandalen, waarbij vaak hoog geplaatste personen betrokken blijken, worden in de doofpot gestopt. Zie bij voorbeeld de zaak Dutroux, de zaak Haut de la Garenne, de Franklinzaak, de Sachsen-affaire en zo voort. Zo ontstaan de geruchten, die nooit worden ontzenuwd of bevestigd. Zou bij de kinderporno in Zandvoort soms een lid van het Koninklijk Huis betrokken zijn? Sommige daders daarentegen worden wel berecht, maar niet veroordeeld, zoals bij voorbeeld de Amsterdamse officier van justitie Joost Tonino en de Maastrichtse rechter Fokke Fernhout. Tegen anderen wordt wel aangifte gedaan, maar ze worden niet strafrechtelijk vervolgd. Een aangifte door een Turkse jongeman tegen onze SG van Justitie, werd niet in behandeling genomen, zodat er geen strafzaak op volgde. Het OM is immers vrij om zelf te beslissen of ze overgaan tot strafrechtelijke vervolging. Intussen werd die Turkse jongeman in zijn eigen land wel opgezocht en bedreigd! Men wilde dat hij de aangifte zou intrekken, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is naar de Turkse politie gegaan.
 
Volgens de Werkgroep Morkhoven, die nu wordt geleid door Jan Boeykens, geeft de Nederlandse overheid een totaal verkeerd signaal aan de burgers, door Joris Demmink niet te vervolgen, maar alle schandalen rond die man in de doofpot te stoppen. “Door in deze zaak geen grondig onderzoek te doen, voedt men alleen maar de twijfel omtrent de Nederlandse Justitie en het regeringsbeleid inzake kinderhandel en seksueel misbruik van kinderen.” Maar er is volgens mij meer aan de hand: door in deze zaak niet in te grijpen, is het vermoeden ontstaan dat er op hoge posten op ministeries en misschien zelfs in de regering mensen zitten die chantabel zijn! Dat zou natuurlijk grote gevolgen hebben voor het politieke en justitiële beleid.
 
Terug naar Vervloesem, een onschuldig veroordeelde activist die door de Belgische media wordt doodgezwegen en door de Belgische justitie letterlijk wordt doodgemarteld in de gevangenis. Contact met de pers is hem verboden, zijn medische verzorging is uiterst slecht en men mag dagelijks vrezen voor zijn leven. De Franse onderzoeksjournalist Serge Garde heeft zich deze zaak aangetrokken. In mei van dit jaar was hij in België, omdat hij werkt aan een anderhalf uur durende reportage over de kinderporno uit Zandvoort en de Werkgroep Morkhoven. Het Belgische ministerie van justitie weigerde echter om hem ook maar enige informatie te geven. Op 10 juni was hij te gast in de talk-show van de presentator Karl Zéro op de Franse zender BFMTV. Serge Garde spreekt zelf liever niet van pedofielen, omdat dit woord de indruk wekt dat deze mensen van kinderen houden. Garde noemt hen pedoseksuelen en als deze werkelijk een kind verkrachten, dan noemt hij hen pedocriminelen.
 
Karl Zéro interviewt Serge Garde is Nederlands ondertiteld en duurt 14 minuten.
Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.