Wat zijn de rechten van kinderen bij een scheiding?
Kinderen die 12 jaar of ouder zijn, mogen zelf de rechter vertellen wat zij van bepaalde zaken van de scheiding van hun ouders vinden. Dit heet kinderverhoor of hoorrecht.
 
Jonger dan 12 jaar
Kinderen die jonger dan 12 jaar zijn en graag met de rechter willen praten over de scheiding en de gevolgen, kunnen dat de rechter laten weten. Ze kunnen een brief schrijven aan de rechter of telefonisch contact opnemen met de rechtbank. Als de rechter toestemming geeft, ontvangt het kind een uitnodiging voor een gesprek. Lees verder
Kind en het recht
(als ouders gaan scheiden)
Bij een scheiding houden beide ouders in principe gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen. Beide ouders of een van de ouders kan de rechter echter verzoeken het ouderlijk gezag aan een van de ouders op te dragen. De rechter zal op grond van de aangevoerde argumenten een beslissing nemen. Het belang van het kind staat hierbij voorop. De ouders moeten ook samen bepalen bij wie de kinderen gaan wonen en wanneer de kinderen de niet verzorgende ouder kunnen zien. Voor die ouder wordt een omgangsregeling afgesproken. Gelukkig komen de meeste ouders hier samen wel uit. Als dat niet lukt, zal ook hier de rechter (eventueel na advies van de Raad voor de Kinderbescherming) een besluit nemen. Het is belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden over omgang, informatie en overleg tussen de ouders over het kind. Deze afspraken kunnen door de rechter worden vastgelegd. Lees verder
 'De Telegraaf schendt rechten kind dat vliegramp Libië overleefde'
vrijdag, 14 mei 2010
Nadat eerder deze week enkele vertegenwoordigers van de media het ouderlijk huis opzochten van het kind dat de vliegramp in Libië overleefde, begaat de pers - nu De Telegraaf - opnieuw een faux-pas qua journalistieke en juridische normen. Met zijn voor- én achternaam staat de jongen vandaag in de ochtendkrant. Lees verder

Maak jouw eigen website met JouwWeb