Hotel De Wereld behouden
 
Hotel De Wereld, Wageningen, 5 mei 1945. Links: Duitse tolk, generaal Reichelt.
Rechts: brigadier Kitching (boven) en luitenant-generaal Foulkes. Foto: ANP 
 
door Gijsbert Termaat
WAGENINGEN - Hotel De Wereld blijft behouden als cultureel historisch rijksmonument. Dankzij een financiële injectie van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) kan het beroemde hotel in Wageningen bezocht blijven worden door het publiek en in zijn oorspronkelijke functie blijven bestaan.

Namens de geallieerden koos generaal Foulkes op 5 mei 1945 Hotel De Wereld uit om te onderhandelen met kolonel-generaal Blaskowitz over de overgave van de Duitse bezetter. Prins Bernhard was aanwezig bij deze historische ontmoeting die de bevrijding van ons land betekende.

NCF: "Nederland", Nazi's paard van Troje binnen Europa
 
Geupload op 16 nov 2011
Verzoek aan de Verenigde Naties (VN) en betrokken universiteiten om de-populatie "Agenda 21" en Nazi collaboratie per direct te stoppen?!

Geachte Prof. Dr. Jan Wouters,

Volgens uw Amerikaanse collega professor dokter Pianka moet 90% van de wereldpopulatie uitgeroeid worden. Pianka is in Amerika geboren op 23 januari 1939 en behaalde zijn doctoraal biologie aan de University of Washington in 1965. Sinds 1968 is hij verbonden aan de University of Texas at Austin en heeft honderden wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Zijn boek Evolutionary Ecology wordt overal gebruikt in scholen en universiteiten waar evolutieleer onderwezen wordt. Overal over de wereld geeft Pianka lezingen en is een gerespecteerd lid van de wetenschappelijke gemeenschap die gefinancierd wordt door de zelfde chemie-farmaceutische kartels die het Nazi regime zowel "voor, tijdens als na" de Tweede Wereld Oorlog gefinancierd hebben en heden vertegenwoordigd worden door o.a. de Bilderber-conferenties met als lid de Limburgse voormalig vanwege fraude veroordeelde Secretaris Generaal van de NATO Willy Claes die als voorzitter van Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR) zetelt
https://www.youtube.com/watch?v=tXANS...

wat volgens ons uiterst verontrustend is.
https://sites.google.com/site/ncfnoca...

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door het Nazi regime in samenwerking met IG-Farben en hun spion, S/S Nazi Bernhard zur Lippe Biesterfeld een geruisloze staatsgreep gepleegd op Nederland, opgevolgd door de Benelux en heden uitgebreid in geheel Europa, Amerika, etc... waartegen de Belgische Koning Leopold III zich dapper heeft verzet. Schendingen van die wetten en regelingen dienen dan ook direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige sluip-moordende massavergiftiging tegen hoge winsten (genocide dé-populatie) tot het verleden behoren en mensenrechten wederom worden gerespecteerd. Opeenvolgende regeringen hebben de verantwoordelijkheid om zaken die in strijd zijn met voornoemde verdragen en wetten door verantwoordelijke ministers te laten aanpassen aan de vereiste regelingen, vandaar dit verzoek van No Cancer Foundation (NCF) en het Ecologisch Kennis Centrum (EKC) aan de Belgische federale overheid te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door Koning Leopold III voltooide "politieke testament" https://sites.google.com/site/ncfwhis...

en wel op grond van de volgende feiten: Verzoekschrift 31/01/13:
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-janu...

met ontvangstbevestiging:
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-febru...

aanvullend verzoekschrift 19/04/13:
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-apri...

met ontvangstbevestiging:
https://docs.google.com/viewer?a=v&am...

Hiervoor werd op 10 augustus 1944 door Nazi-functionarissen aan een elitegroep Duitse industriëlen opdracht gaven:
https://sites.google.com/site/ncfwhis...

De Kennedy administratie beval in 1961 een geheim onderzoek genaamd het rapport van Iron Mountain, wat in 1967 werd uitgelekt en op zichzelf bewijst juist te zijn met verregaande gevolgen, waaronder genocide de-populatie.
https://sites.google.com/site/alarmuw...

Verzoeken aan de Verenigde Naties:
https://sites.google.com/site/ncfnoca...
https://sites.google.com/site/nocance...

No Cancer Foundation
www.nocancerfoundation.org
 
Generaal Winkelman tekent de capitulatie te Rijsoord (15 mei 1940)
Naar aanleiding van het bombardement op Rotterdam besluit het opperbevel tot overgave. Generaal Winkelman maakt de capitulatie van Nederland op 14 mei om 19.00 uur via de radio bekend. De overgave gold niet voor de provincie Zeeland, waar voornamelijk Franse troepen nog tot 19 mei verzet blijven bieden. Tijdens de strijd in de meidagen komen 2.200 Nederlandse militairen om en raken er 2.700 gewond. Het aantal omgekomen burgers bedraagt 2.000. 
 
Materiële verliezen zeemacht
De Nederlandse zeemacht moet tijdens de meidagen zware materiële verliezen incasseren. Vooral op de derde oorlogsdag krijgt de marine het vanuit de lucht zwaar te verduren. Alleen al op die dag gaan 10 MLD-vliegtuigen verloren en wordt tijdens een zwaar bombardement te Vlissingen 4 schepen vernietigd. Daarnaast raken nog 3 schepen zwaar beschadigd.
 
Op de vijfde dag valt tevens een beperkt aantal vaartuigen, doorgaans in een nog niet ver gevorderde staat van aanbouw of door de marine recent gevorderd voor bewakingsdiensten ongeschonden in Duitse handen. Op die dag en de dag daarna worden ook 15 schepen door marinepersoneel zelf tot zinken gebracht. 
 
Uitwijken naar Groot-Brittannië
In de loop van de meidagen weten echter ook meer dan 30 marineschepen uit te wijken naar Groot-Brittannië, waaronder enkele beschadigde of nog niet afgebouwde schepen. Dat gold ook voor een aantal koopvaardijschepen.
 
Ook wordt zoveel mogelijk marinepersoneel op 14 mei geëvacueerd naar Groot-Brittannië, waar ze worden opgevangen door de chef van de Marinestaf, vice-admiraal Johannes Th. Furstner. Daarnaast worden alle vliegtuigen met zoveel mogelijk personeel aan boord geëvacueerd naar Boulogne sur Mer. 
 
Nederlands leger ontbonden
Na de nederlaag wordt het leger ontbonden. Op 14 juli 1940 krijgen de beroepsofficieren de erewoordverklaring ter ondertekening voorgelegd, waarin zij beloofden geen verzetsactiviteiten tegen de Duitse bezetter te zullen ondernemen. Een klein aantal ondertekent de verklaring niet en wordt in krijgsgevangenschap afgevoerd. Op 15 mei 1942 worden de beroepsofficieren alsnog krijgsgevangen gemaakt; de erewoordverklaring vervalt.
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb