NauthaDuthil N.V. deelnemer kinderhandel?
by Redactie — last modified 23-06-2013 15:15
Het advocatenkantoor NauthaDuthil N.V. waar ook de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten kantoor houdt neemt, bewust of niet, deel aan kinderontvoering, afpersing, intimidatie, valsheid in geschriften, misleiding rechtspraak, mensenhandel, omdat de Raad van Toezicht van een bureau jeugdzorg op 01 januari 2012 was samengesteld met het voorzitterschap van mr. J.D. Loorbach dè Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Niet verwonderlijk dat de Deken zich namens alle advocaten verzet tegen de plannen van de overheid voor meer toezicht op de advocatuur.
 
Er schuilt een gigantisch probleem voor NauthaDuthil N.V. in het voorzitterschap van mr. Jan Loorbach van de Raad van Toezicht van een bureau jeugdzorg. Het is namelijk bijzonder eenvoudig te herkennen dat het systeem van jeugdzorg uitzonderlijk corrupt vorm is gegeven. Niemand van de juristen in de wetenschap of praktijk levert de Bureaus Jeugdzorg de kritiek die het verdient. Steeds weer wordt er alleen naar veronderstelde falende ouders gekeken terwijl de bestuurders in deze zuiver en bijzonder schandalig corrupt zijn. Buitengewoon grote schande voor de juridische beroepsgroep in het algemeen en advocaten in het bijzonder dat de Bureaus Jeugdzorg vorm hebben kunnen krijgen.

Bijna alle advocaten profiteren. Er zijn advocaten die voor jeugdzorg werken en propageren jeugdrecht specialist te zijn. Ook zijn er advocaten die optreden voor de klanten van jeugdzorg en die tevens werken op het kantoor van de advocaat van jeugdzorg of daarmee te close zijn. Voorts zijn er advocaten die positieve columns schrijven over de wederpartij die het kind van de cliënt gegijzeld houdt. Ketenaansprakelijkheid is in deze hèt eerste trefwoord wat spontaan opkomt. Daarna godverdomme, aldus de casemanager van LoketBJ.
 
Het is buitengewoon bizar dat de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten voorzitter is van de Raad van Toezicht van een civielrechtelijk bestuursorgaan met justitiële middelen en een openbare taak. Iedereen weet dat de bureaus jeugdzorg met gesloten deuren ten overstaan van de marginaal toetsende kinderrechter, kinderen roven door opzettelijk wederrechtelijk in strijd met de wet niet aan waarheidsvinding te doen bij en tijdens aanvraag en uitvoering van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Niemand zegt of doet wat. De advocaten zijn niet geïnteresseerd want elke klant van jeugdzorg is automatisch één of meerdere toevoegingen.

Artikel 21 van de Wet op de jeugdzorg doet in alle redelijkheid vermoeden dat Micha Kat van Klokkenluideronline gelijk heeft met zijn beschuldigingen aan het adres van oud secretaris-generaal van justitie dat het een criminele pedofiel is. Die bepaling kan alleen uit het brein van zuiver geperverteerde psychopaten komen want dit artikel bepaalt dat kindermisbruik binnen de organisatie van jeugdzorg nederland onder de pet gehouden worden moet. Jeugdzorg in Nederland is al decennia, in ieder geval vanaf 1945, onverminderd kind onvriendelijk. Gemiddeld worden kinderen onder de hoede van jeugdzorg meer mishandeld of misbruikt dan bij ouders thuis inclusief de meest kloterige ouders voorstelbaar.

Het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson bewijst dat minderjarigen direct na de UHP misbruikt en met de dood bedreigd worden. De casus van meisje A. te R. in behandeling bij LoketBJZ bewijst dat dit misbruik ook na dit rapport niet staakt is en zelfs betrekking heeft op baby's die nog geen twee maanden oud zijn! Na dat rapport en gegeven de rol die Loorbach heeft was hij de eerst aangeweze om zich direct bij het Openbaar Ministerie te vervoegen onder aangifte van de organisatie en medewerkers waarvan hij voorzitter van de Raad van Toezicht is. Iedereen loopt altijd te koop met normen en waarden en strijden tegen onrecht en niemand van de deskundige en direct betrokken juristen trekken aan de noodbel in verband met het zuiver criminele jeugdzorg.

Ouders die zich verzetten tegen de onrechtmatige daden van jeugdzorg worden in elkaar geslagen. Er zijn serieus te nemen gesprekken met politie en justitie over de schuld van jeugdzorg aan de dood van minderjarigen, als instrument voor lobby. Het is ondenkbaar dat het systeem van jeugdzorg zich zonder medeweten of betrokkenheid van prominente Nederlandse juristen crimineel organiseert. Micha Kat en zijn Aluhoedjes hebben ronduit gelijk. Nederland is door en door corrupt en doordesemd met pedotopcriminelen in het bestuur. Dat wordt een gevangenis vol speciaal met hen.
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb