‘Peuterspeelzaal wordt onbetaalbaar door nieuwe kwaliteitseisen’
 7 december 2013, 08:35
Peuterspeelzalen dreigen onbetaalbaar te worden nu het kabinet wil dat ze aan dezelfde kwaliteitseisen als de kinderopvang voldoen. Grote groepen ouders zullen hun kinderen thuishouden, waarschuwt het landelijk platform peuterspeelzalen (LPP) vandaag in Trouw.
 
Als peuters thuis blijven, wordt hen volgens pedagogen niet spelenderwijs bijgebracht hoe ze zich moeten aanpassen aan een andere omgeving en waarom ze soms moeten wachten op hun beurt. Ook is de peuterspeelzaal volgens brancheorganisatie MOgroep een cruciale plek om bijvoorbeeld taalachterstanden of een hulpvraag in beeld te krijgen. Lees verder...
Sander Dekker over verwaarloosde getalenteerde leerlingen (15-11-2013)
vrijdag 15 november 2013
 
 
Volgens staatssecretaris Sander Dekker (VVD) worden getalenteerde leerlingen in het Nederlandse onderwijs verwaarloosd. Scholen denken dat deze leerlingen er op eigen kracht wel komen, maar dit blijkt niet zo te zijn. Daarom moet er volgens Dekker een cultuuromslag plaatsvinden. Hij pleit voor meer aandacht voor slimme leerlingen. Vanavond komt hij uitleggen waarom en hoe hij dit voor elkaar wil krijgen.
 Als speciaal onderwijs niet past, wat dan??
26 October, 2013
Veel ouders ervaren dat hun kinderen niet het onderwijs krijgen dat aansluit op de vragen of behoeften van hun kinderen. Terecht vinden ouders dat hun kinderen recht hebben op onderwijs dat stimuleert, het beste uit hun kinderen naar boven haalt en rekening houdt met de individuele verschillen en talenten. Het staat ouders vrij hun kinderen op een andere school te plaatsen indien zij van mening zijn dat een school hieraan niet voldoende tegemoet komt. Het verbaast dan ook niet dat allerlei initiatieven worden gestart om meer visionair gericht onderwijs te ontwikkelen. Keuzevrijheid van ouders voor passend onderwijs blijkt bittere noodzaak, want het gaat om forse aantallen: de schattingen lopen uiteen van enkele duizenden tot maar liefst 16000 ‘thuiszitters’: kinderen voor wie vergeefs geprobeerd is tot een passend onderwijsaanbod te komen. Lees verder
Early Intervention
Early Intervention is vroeghulp aan pasgeboren kinderen en peuters om de ontwikkeling te stimuleren. Dat kan aan de hand van het programma Kleine Stapjes met, na enige tijd, daarbij het supplement voorschoolse vaardigheden. Wij adviseren om al in de eerste levensmaanden te starten met het werken met Kleine Stapjes. Ouders/verzorgers kunnen thuis de beschikking hebben over het programma en zo is de regie over hun kind altijd bij hen zelf. Het programma is bedoeld om ieder kind individueel, gestructureerd, gedurende een langere periode thuis te begeleiden. Ook hulpverleners, speel- leergroepjes en scholen kunnen prima werken met Kleine Stapjes. Kleine Stapjes is de opvolger/vervanger van het Macquarie Program dat werd ontwikkeld aan de Macquarie Universiteit in Australië. Door de SDS naar Nederland gehaald en vertaald en op de Nederlandse markt gebracht. Lees verder
Jette (11) krijgt thuisonderwijs 
Dit filmpje duurt 3 minuten en 22 seconden woensdag 4 september 2013 - Al 4262 keer bekeken http://jeugdjournaal.nl/item/547607-jette-11-krijgt-thuisonderwijs.html
FIOD en Belastingdienst onderzoeken mogelijk misbruik van de Wva Onderwijs
Erica Ritzema: 'Ik stop er mee!'
Gepubliceerd op 24 mei 2012
Erica Ritzema houdt na 29 jaar met pijn in het hart op met kleuteronderwijs. De kleuter in Nederland heeft zijn bestaansrecht verloren.
Zie verder www.stichtinghistos.nl/wg%20kleuters.htm­l.
Nieuwe regeling melding misstanden in het voortgezet onderwijs
-29 september '11
UTRECHT - De nieuwe regeling voor het melden van vermoede misstanden in het voortgezet onderwijs is beschikbaar. Dat meldt de VO-raad, de sectorraad voor het voortgezet onderwijs.
 
De regeling komt in de plaats van de in september 2008 vastgestelde ‘Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand' (klokkenluidersregeling VO).
 
Met het opstellen en aanbieden van de nieuwe modelregeling sluit de VO-raad aan bij actuele ontwikkelingen op dit gebied en voorziet hij in een gesignaleerde behoefte van het onderwijsveld. Lees verder
Beter onderwijs voor leerlingen met Downsyndroom door Kennis én Rugzak
Leerlingen met Downsyndroom kunnen naar reguliere scholen dankzij gemotiveerde en goed geïnformeerde reguliere leerkrachten én dankzij de ‘Rugzak’. Aan de eerste bouwsteen, de deskundigheidsbevordering van leerkrachten, wil de Stichting Downsyndroom (SDS) bijdragen door middel van een nieuwe Leidraad onderwijs met daarin zo’n 25 jaar ervaring met en kennis over onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom. Lees meer