Toezichthouders vrezen Huis voor Klokkenluiders
Rutger van den Dikkenberg 4 november 2013
Toezichthouders DNB, AFM en ACM vrezen dat het Huis voor Klokkenluiders lopende onderzoeken naar misstanden zal doorkruisen. Ze uiten die zorg in een brief aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken waarmee ze reageren op het initiatiefwetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. Volgens dat voorstel kunnen klokkenluiders een zaak aanhangig maken bij het huis. Dat kan vervolgens de vermeende misstand onderzoeken.

Maar de toezichthouders vrezen dat onderzoekers van het huis hen voor de voeten zullen lopen, blijkt uit de brief. Plasterk verwees naar de brief tijdens een debat over het wetsvoorstel donderdag in de Tweede Kamer. ‘De potentiële schade van dit aspect van het voorstel is dan ook zeer groot,’ zei Plasterk, die daaraan toevoegde dat de initiatiefnemers de zorgen van de toezichthouders ‘niet zomaar kunnen wegwimpelen’.

SP-Kamerlid Van Raak, initiatiefnemer van het wetsvoorstel, stelt in een reactie dat DNB, AFM en ACM last hebben van ‘koudwatervrees’. Hij  wijst erop dat het bij de kwesties die door het huis onderzocht zullen worden, gaat om ernstige maatschappelijke misstanden. Van Raak: ‘Ik vind het prima dat ze voor hun eigen positie opkomen, maar we moeten wel volgens het algemeen belang handelen.’ Volgens het Kamerlid ziet het Openbaar Ministerie geen problemen met het voorstel.
Klokkenluider Duits bankschandaal bevrijd uit inrichting
6 augustus 2013
Man die door eigen echtgenote gepleegde miljoenenfraude aan het licht bracht werd gek verklaard en 7 jaar opgesloten in een psychiatrische inrichting
Een Beiers gerechtshof heeft dinsdagmiddag de onmiddellijke vrijlating bevolen van Gustl Mollath, een 56-jarige man die een groot bankschandaal openbaarde waar zijn echtgenote bij betrokken was. In plaats van dat het schandaal werd onderzocht werd hij na lastercampagne van zijn vrouw paranoïde verklaard.
 
Mollath werd gedwongen opgenomen nadat de rechter eerder zijn onthullingen over witswaspraktijken en belastingontduiking bij een bankinstelling in München naar de prullenbak verwees. Opmerkelijk was dat Mollath de fraude achterhaalde omdat zijn eigen vrouw er bij betrokken was. Zijn vrouw klaagde hem vervolgens in 2006 aan wegens mishandeling. Ook werd hij ervan beschuldigd de autobanden lek gestoken te hebben van haar collega's. Een psychiatrisch rapport concludeerde daarop dat de klokkenluider paranoïde was en hij verdween stante pede achter de hekken.
 
Vorig jaar november kwam echter aan het licht dat de bewuste bank, de Beierse HypoVereinsbank (HVB), intern onderzoek had gedaan naar de fraude in 2003 en de vrouw en andere medewerkers geruisloos waren ontslagen. De frauduleuze praktijken die jaren hadden geduurd en waar miljoenen mee waren gemoeid, werden in de doofpot gestopt.
 
Na die onthulling kwam er weer aandacht voor de zaak Mollath. Duizenden mensen betuigden steun aan de klokkenluider. Desondanks oordeelde een rechtbank nog recent dat Mollath terecht was opgesloten. Dat oordeel leidde tot protestacties van advocaten. Ook de openbare aanklager liet zich kritisch uit over de rechtsgang.
 
Na zeven jaar opsluiting kwam Mollath vanmiddag eindelijk vrij. Hieronder zijn eerste minuut in vrijheid.
 
Wet Huis voor Klokkenluiders
Gepubliceerd op 26 jun 2013
De Tweede Kamer besprak afgelopen donderdag 27-6-13 de komst van een Huis voor Klokkenluiders.

27 juni 2013 (14:10 - 16:00) 2de Kamer
Initiatiefvoorstel Huis voor klokkenluiders : http://debatgemist.tweedekamer.nl/deb...

Initiatiefnemer Ronald van Raak (SP) wordt bij voorbaat gesteund door een forse meerderheid van PvdA, D66, ChristenUnie, Groenlinks, Partij voor de Dieren en 50Plus, meldt het AD.

Als het aan Van Raak ligt, worden klokkenluiders als Edward Snowden (spionagesysteem PRISM) en Ad Bos (bouwfraude) niet langer als klikspanen gezien, maar als mensen die hun burgerplicht doen. Een Huis van Klokkenluiders moet deze mensen bescherming bieden.

'Ze hoeven dan zelf geen procedures meer te voeren bij de rechter en kunnen niet worden ontslagen zolang het onderzoek naar hun melding loopt", aldus Van Raak. Het Huis kan ook zelf onderzoek naar de misstand doen en krijgt een budget van 3,5 miljoen euro per jaar.
bron : http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/P...

27 juni 2013 (14:10 - 16:00) 2de Kamer
Initiatiefvoorstel Huis voor klokkenluiders : http://debatgemist.tweedekamer.nl/deb...

- PDF
-Commentaar op voorstel van Wet Huis voor klokkenluiders
http://www.transparency.nl/wp-content...

-Wet Huis voor Klokkenluiders
http://www.onderzoeksraadintegriteito...

- Zwartboek
http://www.expertgroepklokkenluiders....

- Klokkenluiders : verder van huis met het Huis
http://www.adviespuntklokkenluiders.n...
-sec. mat.

- Huis voor Klokkenluiders is verslechtering
Den Haag, 26 Juni 2013 /EZPress/ - VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat de Tweede Kamer niet instemt met het initiatiefwetsvoorstel van SP-Kamerlid Ronald de Raak voor een Huis voor Klokkenluiders. Volgens de ondernemingsorganisaties functioneert het huidige Adviespunt Klokkenluiders goed. Het Huis voor Klokkenluiders is duurder en biedt minder zekerheden voor werknemers en werkgevers.

Intern melden
De ondernemingsorganisaties vinden dat de klokkenluider te allen tijde de regie moet kunnen houden. Dat is het in het wetsvoorstel niet het geval. Ook is niet geregeld dat een werknemer eerst een interne melding moet doen van een misstand.

Klachtrecht
In het Huis voor Klokkenluiders worden de advies- en de onderzoekstaak gekoppeld. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat niet wenselijk. Het Huis kan andere onderzoeksinstanties voor de voeten lopen. Bovendien is het klachtrecht voor werknemers en werkgevers in geval van onbehoorlijk handelen door het Huis niet geregeld.

Overleg
Het Adviespunt Klokkenluiders, dat 1 miljoen euro kost, wordt volgend jaar geëvalueerd. Het Huis kost 3,5 miljoen euro, en dat is nog exclusief een fonds voor klokkenluiders. De Tweede Kamer overlegt donderdag over het wetsvoorstel.

//Einde bericht
Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
http://www.ezpress.eu/nieuws/25306/Hu...


- Huis voor klokkenluiders : http://www.vng.nl/onderwerpenindex/ar...
- Tweede Kamer steunt plan Huis voor Klokkenluiders : http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/P...
-Ad Bos Klokkenluider https://www.youtube.com/watch?v=_30qfa...

-OMBUDSMAN
Column: Trap na voor de klokkenluider
https://www.youtube.com/watch?v=moEynv...

- Nieuws over kernenergie in Nederland
Laka.org | Informatie over kernenergie
HFR: Veiligheidskleppen in reactor Petten
http://www.laka.org/nieuws/2003/hfr-v...
Klokkenluidster Hazodi: 'Burgemeester Claes verbiedt mij op Facebook te komen'
Gepubliceerd op 27 sep 2012 door stephrumm
De Hasseltse burgemeester Hilde Claes (SP.A) probeert de klokkenluiders van de plaatselijke politiezone monddood te maken. Dat stelde een van hen, Vera Vrancken, in de Kruitfabriek op Vier. Vranken denkt bijvoorbeeld dat er druk is uitgeoefend op de makers van Panorama om een uitzending over de klokkenluiders te schrappen.

'Men laat ons niet gerust', stelde Vrancken in het tv-programma. Ze deed dat naar aanleiding van de uitspraak van de politieraad, die eerder besliste dat de vier klokkenluiders samen 330.000 euro moeten terugbetalen. De vier zouden in een te hoge loonschaal gezeten hebben en moeten daarom een deel van de opgestreken wedde terugbetalen.

Het onderzoek dat aan de basis lag van die uitspraak werd volgens Vrancken door de stad Hasselt besteld bij onderzoeksbureau I-Force en is volgens haar niet objectief. 'Claes heeft een privébedrijf ingehuurd. Als je die betaalt, verklaren die wat jij wil.' De klokkenluidster stelde overigens dat noch de klokkenluiders, noch hun advocaten, het verslag van I-Force gekregen hebben.

Volgens Vrancken heeft Claes het op de klokkenluiders gemunt omdat ze haar reputatie hebben besmeurd. 'Mevrouw Claes heeft vanaf de eerste dag (na de onthullingen) geprobeerd ons uit de organisatie te zetten.'

Facebookverbod
Vrancken had het in De Kruitfabriek ook over pesterijen: 'Ik kreeg thuis een aangetekend schrijven dat mij verbiedt om nog op Facebook te komen', verklaarde ze. Volgens haar komt dat aangetekend schrijven, via de Hasseltse korpschef, rechtstreeks van burgemeester Claes. De klokkenluiders zouden ook herhaaldelijk om een onderhoud gevraagd hebben met de burgemeester, maar daar nooit antwoord op hebben gekregen.

Claes kon volgens de presentatoren van de Kruitfabriek zelf niet aanwezig zijn. Haar advocaat vond het volgens de programmamakers niet opportuun om te reageren.

Panorama geschrapt
Een reportage van Panorama over de klokkenluiders zou onlangs afgevoerd zijn volgens Vrancken. In die reportage zouden de conclusies van I-Force volgens Vrancken ontkracht worden. 'We kunnen zwart op wit aantonen dat wij een correct loon ontvangen. We hebben daarvan een schriftelijke bevestiging van de algemene inspectie van de politie. Dat is tot driemaal toe gecontroleerd', beweerde ze daarover.

Dat de uitzending geschrapt is, zou het gevolg zijn van poltieke druk. Vrancken viseerde daarbij minister van Media Ingrid Lieten en de VRT.

Vranckens advocaat Sven Mary beweerde in De Morgen ook al dat de VRT vanuit de Vlaamse regering onder druk werd gezet om de reportage te schrappen. Vrancken is dezelfde mening toegedaan. 'We hebben gisteravond nog een mail gekregen van iemand die bevestigt dat de makers van Panorama onder druk zijn gezet.'

'Ik stel voor dat de bewijsstukken (uit de reportage) door de mensen van Panorama op een andere manier worden getoond', besloot Vrancken.
Gepubliceerd: 11 september 2012 19:11 
VS belonen klokkenluider belastingontduiking
WASHINGTON - De man die massale belastingontduiking bij de Zwitserse bank UBS naar buiten heeft gebracht, krijgt daar een vorstelijke beloning voor. 
 

De Amerikaanse belastingdienst geeft klokkenluider Bradley Birkenfeld een bedrag van 104 miljoen dollar, ruim 80 miljoen euro. Dat maakte de Internal Revenue Service (IRS) dinsdag bekend. Het is waarschijnlijk de hoogste vergoeding ooit.

UBS zou rijke Amerikaanse klanten hebben geholpen belasting te ontduiken door hun geld op Zwitserse bankrekeningen te zetten. Daardoor zou de IRS minimaal 20 miljard dollar zijn misgelopen. Begin 2009 trof de Zwitserse bank een schikking met justitie in de Verenigde Staten. Het bedrijf betaalt een bedrag van 780 miljoen dollar.
Klokkenluider Edward onthulde in 1997 al kindermoorden in NL
Geupload op 5 feb 2012
Klokkenluider Edward onthulde in 1997 al kindermoorden in NL. Hij heeft daarbij ook een documentaire gemaakt The boys network
Klokkenluidersregeling
Sinds 2 januari 2010 is de vernieuwde Zorgbrede Governancecode  van kracht. Artikel 3.1.5. van de nieuwe code regelt dat werknemers ernstige misstanden in de onderneming op een veilige manier kunnen melden, zonder dat de melder daarbij bevreesd hoeft te zijn voor benadeling in zijn of haar rechtspositie.
 
ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben op basis van artikel 3.1.5 een modelregeling uitgebracht. Het model heeft invulling gekregen op basis van de meest recente opvattingen over wat een evenwichtige klokkenluidersregeling dient te regelen. Met het hanteren van deze modelregeling kan een zorginstelling invulling geven aan de toepassing van artikel 3.1.5 van de governancecode. Het model is beschikbaar gesteld aan alle zorgorganisaties en ook aangeboden aan de nieuwe minister van VWS.
 
Download het Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg.
Download de aanbiedingsbrief aan de minister.
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb