2010: het Jaar van NESARA?
door Nico Appelman
Kunnen we in het verlengde van Disclosure het in werking treden van de NESARA dit jaar verwachten?
Waarom is de afkondiging van NESARA jarenlang bewust en moedwillig tegengewerkt? Welke rol speelt NESARA binnen het fenomeen Full Contact: het contact met buitenaardsen? Welke voordelen liggen er in het verschiet voor Amerika en de rest van de wereldbevolking wanneer deze NESARA van kracht wordt? Waarom is het niet ondenkbaar dat juist in deze tijd, waarin het financiële systeem onder druk staat, de financiële instorting niet doorzet maar waarschijnlijk zal overvloeien in NESARA?
 
N.E.S.A.R.A.
NESARA staat voor National Economic Security And Reformation Act. Deze Nationale Economische Veiligheids- en Hervormingswet is een Amerikaanse wet die door voormalig President Clinton op 10 oktober 2000 werd ondertekend. Eerder datzelfde jaar passeerde deze wet al in het geheim het Amerikaanse Congres. Sinds die tijd zijn er vele handelingen, handtekeningen en procedures geweest ter voorbereiding op het afkondigen van deze wet. Dit moest allemaal zeer zorgvuldig gebeuren, omdat het implementeren van deze wet een wereldwijd effect zal hebben met buitengewoon grote sociaal-economische en politieke gevolgen. Er zijn niet geheel onterecht veel mensen die zich hard maken voor het bekend maken van de bevolking met deze wet, juist vanwege de enorme voordelen die de afkondiging van NESARA met zich mee gaat brengen.
 
Historie
Het ontstaan van deze wet ligt in de jaren 1970-1980 inde Verenigde Staten. Banken verkochten toen op illegale wijze boerderijen van Amerikaanse boeren vanwege hypothecaire schuld. De boeren spanden rechtszaken aan en werden door het Hooggerechtshof in het gelijk gesteld: de openbare verkopen van boerderijen waren het gevolg geweest van illegale interventies die de banken uithaalden in samenwerking met de overheid. Ditzelfde was eerder ook al ontdekt door een oud-CIA-agent. Deze rechters deden verder onderzoek naar andere vormen van onrechtmatig handelen en deden nog een vondst. Het Hooggerechtshof concludeerde namelijk dat het hele systeem van het heffen van inkomstenbelasting eveneens onwettig was en dat er feitelijk sprake was van fraude naar de Amerikaanse bevolking toe. Deze rechters, die zeiden overtuigende bewijzen van deze fraude te hebben, vonden dan ook dat deze onrechtmatige activiteiten gecompenseerd moesten worden door de gedupeerden in heel Amerika hun geld terug te geven. De rechters waren zich bewust van het feit dat hiervoor een drastische hervorming van het hele economische systeem en belastingstelsel noodzakelijk was. Door het Hooggerechtshof werden vijf rechters aangesteld die niet alleen de mogelijkheden tot deze hervormingen gingen onderzoeken, maar ook deze vervolgens ten uitvoer zouden gaan brengen. Deze rechters hadden de vereiste hervormingen vastgelegd in een wet: de NESARA. Lees verder...

Maak jouw eigen website met JouwWeb