Een stil gevecht
Door Miranda Tabor

In het geval je van die persoon af wil of om meer controle te krijgen.

De kunst van ‘spiegelen’. Dat is…wat je van de ander leert zelf toepassen op hun. Daarvoor moet je die ander goed leren kennen. Het kan je helpen in je strijd. In het begin is het misschien lastig, maar eenmaal een paar keer gedaan, gaat het steeds makkelijker.

Wordt er bijvoorbeeld gezegd; “ U pakt het wel zwaar op mevrouw.”
Dan antwoord je; “U vindt dat ik het zwaar oppak?” Vaak het
balletje terugkaatsen, zo houd je de controle, of als je die even kwijt bent, vind je hem terug. Doe wat die ander doet. Gaat die er gemakkelijk bij zitten, doe dat dan ook. Het kan de ander uit zijn/haar evenwicht halen en dan ben je meer de baas. Niet te opvallend natuurlijk.

Zet zoveel mogelijk je emotie opzij, dit gaat om je kind! Smeken, huilen, boosheid, heeft een verkeerd effect en het voorkomt dat je helder, rustig kunt denken. Let op je woorden, je houding (geen armen over elkaar, dan ben je ‘gesloten’). Richt alle aandacht op het doel wat je bereiken wilt en blijf zo rationeel mogelijk. (zie het als auto rijden, klinkt stom en afstandelijk, maar de mensen waar je mee te maken hebt zijn niet betrokken en zullen dat ook niet worden.)

Maak een plannetje in je hoofd, hoe jij rustig kunt zijn op het juiste moment. Spreek voor of na met een vriendin, bel eerst een hulplijn, maak je kwaad, jank van te voren uit. Verzin iets. Het is nutteloos te blijven herhalen dat het onrechtvaardig is, dat het fout is, niet mag, niet zo hoort te gaan. (het maakt je zwak, ook al heb je helemaal gelijk) Doe dat op andere momenten.

Er zijn mensen, die leven (en eten) van de energie en aandacht van de ander. Zeker als het om negatieve energie gaat. Hoe ellendiger jij je voelt, hoe beter zij zich voelen. Als je dat kunt doorbreken, door opgewekt te doen, dan raken zij uit balans. Het past niet in het patroon dat zij kennen.

Zorg dat zij hun werk met jou niet meer leuk vinden. Je kunt het je niet voorstellen, maar het is dus zo, dat er mensen zijn die het leuk vinden om jou, als ouder te dreigen met het afnemen van je kinderen. Mensen die dit vak uitoefenen, hebben net als iedereen hun behoefte (al is het ziekelijk).

Maak ze het leven zuur, zoek hun zwakke plek, waar heeft hij/zij een hekel aan. Heb je een luie voogd, probeer hem/haar dan met zoveel mogelijk werk op te zadelen. Schakel huisarts, maatschappelijk werk, buurtzorg, weet ik allemaal wie in en breng ze samen.
Vraag telkens opnieuw om uitleg, uiterst vriendelijk natuurlijk. Zeg dat je het niet begrijpt en of hij het op papier kan zetten. Val de hulpverlener of voogd lastig met emails (kies bij het versturen om een bevestiging). Of bel om niks. Doe je voor als beschouw je haar als vriendin, of ben heel formeel. Oefen met iemand, maak er een rollenspel van, zodat je gewend raakt.

Houd het altijd aardig en zorg dat het oprecht overkomt. Zij liegen en spelen toneel, dat kan jij ook! Merk je dat deze persoon graag alleen met je praat, probeer dan dat er iemand bij is. Vraag bijvoorbeeld een maatschappelijk werkster, of gewoon een vriend of vriendin. Soms kun je dan ook vragen of zij (die voogd) er bezwaar tegen heeft dat die ander aantekeningen maakt. Dat je het zelf ook graag precies bij wil houden, omdat het al erg genoeg is….dat er problemen met je kinderen zijn.

Het wil ook wel eens helpen gewoon te zeggen dat het een bevriende
advocaat is (bij iemand die ook beetje zo overkomt), weten zij veel….weer niet opvallend, stel hem gewoon met naam voor en vraag ergens als je koffie hebt gegeven; ‘bedankt nog, voor dat wetsartikel, marie heeft dat in haar bezwaarschrift gezet.”
Meestal voelt zo’n voogd zich hoogst ongemakkelijk. En…je hebt recht op een vertrouwenspersoon, een vertrouwenscontactpersoon.

Het systeem (en zeker die jeugdzorger) is er niet op berekend dat hij ineens op de vingers wordt gekeken. Er zijn geen advocaten haast die bij zo’n gesprek zijn, is onverwacht. Die mensen schijten vaak in hun broek als ze met ‘autoriteit’ te maken hebben en trappen naar alles wat ‘onder hun staat’. (in hun ogen)

Sommige willen dat jij je strikt aan de regels en afspraken houdt. Zeg dan afspraken af, op het laatste moment, wegens zware hoofdpijn, doe dat desnoods als ze al aan de deur staan. Of lieg dat de afspraak toch echt voor de volgende dag gepland stond. Laat iemand te lang in de regen buiten staan en zeg, o, ik moest zo nodig naar de toilet. Maar zorg wel dat het nooit lijkt alsof je niet wil meewerken. Mail die persoon, liefst nog dezelfde dag, dat je je al veel beter voelt en of hij zo snel mogelijk een nieuwe afspraak wil maken.

Het klinkt kinderachtig, maar sommige van deze mensen zijn heel gevoelig op zulke punten en willen dan ook van jou (jullie gezin) af. En dat moet je hebben. Per ongeluk veel te veel melk of suiker in de koffie of thee en dan geen nieuwe zetten, maar liefjes sorry zeggen en gaan zitten. Verzin ‘ongelukjes’ is meteen een goede uitlaatklep.

Als je andere email adressen hebt van de instelling, hele vragenlijst lang (wanneer de volgende rapportage komt, of er al iets te melden valt, welke vervolgafspraken er ook al weer precies in de agenda staan, of er al een behandelplan, of zorgtraject is opgesteld, wie er nog meer betrokken zullen gaan worden…….) en…als je geen luie donder hebt, stuur je het naar dat andere adres, liefst een collega, en vaak dezelfde, of je stuurt het naar de directie. Doe het vervolgens af, net als de koffie met een sorry en schrijf daar dan ook weer een mail over. (dat het niet de bedoeling was, je niet begrijpt dat het fout is gegaan). Worden ze echt vervelend zeg je dat het aan de computer ligt.

Op deze manier krijgen collega’s of instelling last van jou. Juridisch kunnen ze er niks mee, kunnen het ook niet in hun rapport zetten. (kunnen ze wel, maar schrijven toch al wat ze willen, het zal voor andere hulpverleners meer zeggen over die voogd als ze dat schrijft)
Veel van deze mensen vinden het ook niet fijn als zij erop worden aangesproken.

Aan de buitenkant werk je mee, daar is geen speld tussen te krijgen, maar ondertussen saboteer je zoveel mogelijk. Eigenlijk dus wat zij ook doen. Maak gebruik van dezelfde trucs.

Zij dienen uiteindelijk zo nu en dan verantwoording af te leggen, rapportage, verslag. Zorg dat ze dat niet goed kunnen, omdat er iets ontbreekt. Denk eraan dat zij ook maar een baantje hebben en een baas boven zich, die niet teveel gedoe wil. Als je immers hier op deze groep zit, heeft jeugdzorg het al bont gemaakt. Probeer eigen dossier te hebben, dat keurig op orde is, daarmee lijk jij professioneel en hun slordig. “In een gesprek met een meerdere erbij, kun je (terwijl dat niet waar is) zeggen; “Heb je die brief ivm extra middelen, die ik vorige week heb gestuurd?” “Ik heb wel een ontvangstbevestiging van je in de mail.”

Ieder mens is anders en dus heb ik hier een aantal voorbeelden genoemd. Zoek uit met wie jij te maken heb. Pas dingen toe die zo dicht mogelijk bij jou passen, waar je vertrouwt mee bent, in gelooft.
Met stroop smeren bereik je meer, dan tegen de schenen trappen, maar er zijn ook mensen die je onder de huid moet kruipen. Voor hen is het een spel en winnen zij elke keer de knikkers. Wordt beter in knikkeren of speel vals.
Archief C.S
 4 mei, 16:41
 
Dit is de kop van het artikel bij deze audio. 'Commissie-Samson geeft slachtoffers erkenning'. (wat een arogantie, ik voel helemaal geen erkenning van die commissie).
http://nos.nl/audio/426369-commissiesamson-geeft-slachtoffers-erkenning.html

Audio waarin Samson historisch perspectief; SAMEN DOUCHEN, en grappig;
http://nos.nl/audio/186857-veel-misbruik-na-uithuisplaatsingen-door-overheid.html

Laatste van Nu.nl over vervolg Samson commissie;
www.hulplijnseksueelmisbruik.nl

Een citaat uit de volgende link, zal ik hieronder bij reacties zetten. Meerdere berichten zullen hier op volgen....
http://www.slachtofferhulp.nl/Actueel/Slachtofferorganisaties-praten-met-Kamercommissie-VWS/
Citaat: "Slachtoffers bereiken en informeren.
D66-Kamerlid Vera bergkamp wierp de vraag op hoe slachtoffers bereikt en geïnformeerd gaan worden over de zaken die voor hen relevant zijn, zoals het bestaan van lotgenotenorganisaties, de compensatieregeling en de route naar adequate hulpverlening. Zowel bij de Kamerleden in de VWS-commissie als slachtofferorganisaties bestaat het idee dat de slachtoffers die melding hebben gedaan bij de commissie-Samson het topje van de ijsberg vormen. Bepaalde groepen, zoals mensen met lage scholing en mensen met een beperking zijn erg moeilijk te bereiken, terwijl zij ondersteuning misschien wel het hardst nodig hebben. Dat is een kwestie waarmee lotgenotenorganisaties en Slachtofferhulp Nederland worstelen.
 
De gedachten gaan uit naar een landelijke publiciteitscampagne, maar daarvoor moeten wel middelen beschikbaar komen. De Hulplijn Seksueel Misbruik speelt een belangrijke rol, maar 'mond-tot-mondreclame' via lotgenoten zal misschien nog wel het effectiefst blijken te zijn. Bovendien is de verwachting dat het landelijk bekend maken van de compensatieregeling nieuwe meldingen zal genereren."

Klein overzicht van de kranten over de commissie.
http://www.canonsociaalwerk.eu/2012_samsom/2012-10%20krantendossier%20commissie%20samson.pdf

Opheldering over de benoeming van Rieke Samson als voorzitster. (er wordt alleen gevraagd naar haar bestuurslid van Heldringstichting, zij was in de tijd van Finkensieper procureur generaal (O.M. en had o.a. jeugd onder haar beheer).
http://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=570099593023342&eid=AStL3sFyXV7Jp951frY7jk8Rqk5VTHCeDf_nfkCOKbuhsHSWiC4wwF1CNK9VYtSwdjI&inline=1&ext=1367677919&hash=AStsRZE3buwMdL9P

Daar is ie dan.....er moet meer geld komen (waar heb ik dat eerder gehoord?) Het lijkt wel of dus eigenlijk daders worden beloond en voor slachtoffers kan er niet eens een fatsoenlijke lotgenotengroepen worden opgezet.
http://nos.nl/video/426290-commissiesamson-onderzocht-seksueel-misbruik-jeugdzorg.html

Carla Meijers van 'Nederland Heelt', een lotgenotenorganisatie van mannen en vrouwen die als kind slachtoffers zijn geworden van seksueel misbruik, blikt terug op het onderzoek van de commissie-Samson.
http://nos.nl/audio/427001-vragen-van-commissiesamson-waren-heel-pittig.html

Minister aan het woord; Alles behalve......het spijt ons.....
http://www.youtube.com/watch?v=3Zqkp5rGx_E

Overheid zelf geen excuus. (en meer)
http://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=193243730822670&eid=ASsNXdAG-i7mPX9bNvcJ4m4IqD3295Gz9H_yjHJVsfpeAOQ5Ej486T8Li3Fb9CGkplY&inline=1&ext=1367678389&hash=ASvCcLWSxXXxcRe3

Hier staat dat Rieke Samson iedereen die zich gemeld heeft een brief heeft gestuurd. (dat is lastig als je ook anoniem wil blijven, trouwens) Zal ook proberen de brief te plaatsen. Wie heeft die brief gehad? http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/brief-rieke-samson-aan-melders.aspx

Toevallig....omdat ik ergens zat, als kind, val ik nu onder Commissie Samson. Ik ben één van de mensen die er snel bij was om mij te melden, doch een sceptische houding had. Heel jammer genoeg, blijkt dat terecht. Ik wil hier de ervaringen verzamelen die wij hebben opgedaan, dat geldt natuurlijk niet alleen voor deze Commissie. Een kleine klacht is misschien de uitwisseling (communicatie) tussen de melders en de Commissie. Zo hadden zij mijn adres en email, maar ben ik (in tegenstelling tot wat zij beweren) nooit uitgenodigd voor dit congres.
 
Slachtoffers misbruik jeugdzorg willen geld zien
Van onze verslaggeefster Anneke Stoffelen − 10/02/11, 02:02
Screenshot van de website.

AMSTERDAM - Slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg verenigen zich om een schadeclaim in te dienen bij de staat. Op de websiteZwijgniet.nl kunnen gedupeerden zich melden. Het gaat om mensen die in hun kindertijd onder verantwoordelijkheid van de staat in internaten en pleeggezinnen zijn geplaatst en daar werden misbruikt.

De commissie-Samson onderzoekt  in opdracht van de regering hoe vaak misbruik in de jeugdzorg sinds 1945 is voorgekomen. Zwijgniet.nl is geïnspireerd op Mea Culpa United, die opereert namens de slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Initiatiefneemster Miranda Tabor was in de jaren tachtig slachtoffer van de beruchte psychiater Theo Finkensieper van de Heldring Stichting in Zetten. De inmiddels overleden Finkensieper werd wegens ontucht veroordeeld tot zes jaar. Vijf van zijn slachtoffers wisten een schadevergoeding te bedingen, maar veel anderen hebben het gevoel dat nooit recht is gedaan.

Boter bij de vis
'Het wordt tijd dat boter bij de vis wordt gedaan', aldus Tabor. Vijftien slachtoffers hebben zich achter haar initiatief geschaard, van wie er een aantal zegt eveneens door Finkensieper te zijn misbruikt. Er zijn ook melders bij die ontucht meemaakten in een pleeggezin. Tabor hoopt dat zich veel meer slachtoffers melden. 'Samen staan we sterker.'

Een opmerkelijk detail: Rieke Samson, die het onderzoek van de commissie leidt, was tussen 1996 en 1999 bestuurslid van de Heldring Stichting. Finkensieper was daar toen weg, maar voor sommigen is het reden voor achterdocht. 'Het roept bij mij meteen wantrouwen op jegens de commissie', zegt slachtoffer Janita, die vandaag in de Volkskrant vertelt over haar ervaringen in Zetten.

Wantrouwen
Juriste Dorien Pessers, die met het proefprocessenfonds van het Clara Wichmann Instituut slachtoffers destijds hielp met een schadeprocedure, kan zich het wantrouwen voorstellen. 'Misschien is het niet terecht, het hangt ervan af hoe Samson destijds met deze kwestie is omgegaan. Maar je voelt dat het wringt.'

Volgens een woordvoerder van de commissie staat Samsons onafhankelijkheid niet ter discussie. 'Er is gezocht naar deskundige onderzoekers. Dan is het niet vreemd dat zo iemand ooit een rol heeft gespeeld bij de betrokken instellingen.' Rieke Samson zegt zelf dat onafhankelijk optreden ook in het geval van de Heldring Stichting is gegarandeerd. 'Daar sta ik voor. Mijn bestuurslidmaatschap dateert van ruim een decennium geleden.'

Lees een interview in de Volkskrant met Janita (41), die jarenlang misbruikt werd door hulpverleners

Miranda werd misbruikt binnen de Jeugdzorg