Cijfers jeugdzorgplus vergen verbetering
11 juli 2013

De cijfers van jeugdzorgplus die staan in de landelijke jeugdmonitor van het CBS en de budgetten die daarop zijn gebaseerd in de meicirculaire vergen verbetering. Hoe komt dat en wanneer volgt verbetering?

Voor jeugdzorgplus zijn de aantallen cliënten uit de landelijke jeugdmonitor van het CBS en de budgetten per gemeente in de meicirculaire 2013 gebaseerd op indicaties van Bureau jeugdzorg. Gebruiksgegevens per gemeente waren niet beschikbaar. Het jaar 2011 is daarbij bekeken.

De indicaties van bureau’s jeugdzorg lijken voor een aantal regio’s geen betrouwbaar beeld van het beroep op jeugdzorgplus te geven. Vermoedelijk is in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Drenthe sprake van onderrapportage. De registratie van jeugdzorgplus in deze regio’s bleek onvoldoende in de systemen plaats te vinden.

Wel correcte cijfers
Er wordt gewerkt aan het juist in kaart brengen van indicaties en mogelijk ook gebruikscijfers jeugdzorgplus. Zowel over het jaar 2012, als (nogmaals) over het jaar 2011. Eind 2013 worden die cijfers gepubliceerd in de landelijke jeugdmonitor van het CBS.
 
Doorwerking in budgetten
Het budget per gemeente dat in de meicirculaire 2013 is opgenomen, is een goede eerste indicatie. Het exacte bedrag dat uw gemeente in 2015 ontvangt, vindt u in de meicirculaire 2014.
Om toch zelf een verbeterd bedrag te kunnen benaderen –vooral in de genoemde regio’s met onderrapportage voor jeugdzorgplus– kunt u de aantallen cliënten eind 2013 uit de landelijke jeugdmonitor en het (dan aangepaste) gemiddelde bedrag per zorgvorm voor de jeugdzorgplus uit de toelichting van Cebeon en het SCP op de verdeling 2015 erbij nemen.

Meer informatie

Maak jouw eigen website met JouwWeb