De georganiseerde Europese misdaad heeft een naam: euro
J. Bos, Amsterdam, 9 november 2013
Dijsselbloem vindt het positief, dat de rente naar het absurde niveau van 0.25% wordt verlaagd met een zes keer zo’n hoge inflatie in Nederland. Dit is regelrechte diefstal van de Nederlandse burger door witte boordencriminelen. Dijsselbloem meent dat hogere aandelenkoersen dit verlies opvangen. Het is nieuw beleid dat de Nederlandse minister van financiën de aandelenkoersen tot speerpunt van beleid maakt. Het zegt vooral wat over de incompetentie van Dijsselbloem en Rutte. Ook de oprichting van een bankenunie kan Dijsselbloem en Rutte niet snel genoeg gaan, inclusief het voor de Nederlandse belastingbetaler bodemloze garantiestelsel. Wat hebben de Nederlandse media en politici gelachen om Roemer, die een jaar geleden opperde dat de ECB de geldpersen moest aanzetten. De ECB doet in feite natuurlijk niets anders dan zuidelijke landen met duizenden miljarden euro’s steunen. Van de lage rente lenen de banken in deze landen namelijk onbeperkt en vrijwel kosteloos van de ECB zonder onderpand, met dat geld worden dan meer staatsobligaties gekocht en wordt vooral de druk minder om te hervormen. In Italië, Frankrijk en Spanje wordt nauwelijks hervormd en Griekenland en Portugal zijn niet te hervormen. Het is bizar, dat Rutte krom ligt vanwege een eurocraat, die in deze landen wordt uitgelachen. De Nederlandse en Duitse burger gaan immers uiteindelijk toch betalen. Dit gaat niet over de 7 miljard die Nederland per jaar netto bijdraagt aan de EU, nog afgezien van de vele miljarden die Nederlandse burgers jaarlijks als toerist in zuidelijke landen pompen, dit gaat om duizenden miljarden euro’s, die deze avonturiers en eurogokkers op het spel zetten. De enige motivatie is een mislukt eurosysteem overeind te houden. Het is het geld van de Nederlandse burgers en niet van Lagarde (IMF), Draghi, Van Rompuy of Barosso, die er wel hun nationale clientèle- en patronage systeem mee bedienen. In ’t Veld, Van Baalen, Pechtold en Rutte noemen dit echter het ‘Nederlandse belang’.
 
Het is veelzeggend dat het Duitse Constitutionele Hof nog steeds geen arrest heeft gewezen. Dit wijst er op dat Draghi en dus ook Knot, wel degelijk willens en wetens verdragen aan de laars lappen om de ‘euro te redden’, maar het Hof heeft er moeite mee een zeer wollig arrest te maken bij zo’n duidelijk feit. In de eerste plaats hebben Draghi en Knot geen enkele bevoegdheid, laat staan zeggenschap om de euro te redden, in het leven te roepen of af te schaffen. De uitlatingen van Draghi en Knot hierover zijn niet alleen politiek, ze in strijd met de onafhankelijkheid van de ECB en de DNB en dus in strijd met de Nederlandse Grondwet. Ten tweede heeft Draghi met zijn beleid niet de prijsstabiliteit op het oog, maar de financiering van zuidelijke landen. Ook de instelling van ECB-kredieten voor het MKB, een serieus plan van Draghi, wijst in deze richting. Nog is dat plan niet gerealiseerd, maar zoals onder ieder totalitair regime wordt ook hier de misdaad stapje voor stapje in een glijdende schaal ingevoerd. De ECB is al lang verworden tot een criminele organisatie. Rutte, Dijsselbloem, de Nederlandse media en de ambtelijke elite vinden nu de bankenunie, die door deze ECB wordt voorgezeten, de bodemloze ESM, 70 miljoen per jaar netto aan Griekenland, honderden miljarden garanties, ruim 1 miljard van Knot aan de IMF eurostroppenpot, vanzelfsprekend. Vijf jaar geleden zou Rutte hartelijk zijn uitgelachen als hij dit zou opperen, nu wordt het ‘Nederlandse belang er mee gediend’. Dat een permanente recessie in de eurozone een Nederlands belang dient is nieuw, althans ten tijde van gulden en soevereiniteit was het geen beleid. Om deze reden willen de democratische Europese toplanden de euro niet.
 
Draghi is een witte boorden crimineel, die samen met zijn consiglieri in de ECB het nationale clientèle en patronage netwerk bedient door illegale activiteiten, die door de Nederlandse burgers betaald worden. Knot is medeverantwoordelijk voor dit notoire wanbeleid en schendt hiermee de Nederlandse grondwet. Nederland heeft zijn welvaart niet te danken aan de euro, maar aan de gulden, goede producten, export, handelsgeest, goed bestuur, relatief weinig corruptie, permanente hervormingen, innovatie en spaarzaamheid. Nederland was exportkampioen met een keiharde gulden. Nu is Nederland een bedelaar, die zijn lot in handen heeft gelegd van het IMF, Europese Commissie, de ECB en corrupte politici, waar Nederlandse burgers geen enkele invloed op hebben. De euro heeft ook niets met oorlog of vrede te maken, maar is een politiek prestige project, dat gebaseerd is op waandenkbeelden van de totale en totalitaire Europese Unie.
 
De euro is een speeltje van de journalistieke, politiek en ambtelijke elite, die er prestige, baantjes en veel geld aan ontleent. Nederland gaat een ontstellende democratische, economische en sociale prijs betalen voor de georganiseerde Europese misdaad, die euro heet.
Altijd Wat Wijzer - Bonussen versus ontslagen
Gepubliceerd op 13 mrt 2012
In deze animatie van Altijd Wat worden de bonussen die topbestuurders van grote ondernemingen elkaar toebedelen, afgezet tegen de massaontslagen die er tegelijkertijd worden aangekondigd.