Voor iedereen op aarde $70 miljoen als Rothschild zijn vermogen deelt
door John Diks op nov.03, 2013
Astronomisch kapitaal vergaard in tweeënhalve eeuw
Guy de Rothschild
 
Wanneer het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,- (vierhonderdnegentigduizend triljoen dollar) van de bankiersfamilie “De Rothschild” onder de wereldbevolking verdeeld zou worden dan zou iedere wereldburger 70 miljoen dollar ontvangen.

Dit is een astronomisch bedrag die het voorstellingsvermogen vér te boven gaat. Zo verschrikkelijk veel geld kan onmogelijk in één mensenleven bij elkaar worden geharkt. Het lijkt zelfs onmogelijk dat zoveel familiebezit opgebouwd kan worden over een aantal generaties. Toch heeft de Rothschild familie dit huzarenstukje geleverd in nog geen tweeënhalve eeuw.
 
(door redactie toegevoegd op 6 nov)
Als uitgangspunt voor dit enorme vermogen is $ 6 miljard dollar genomen waar de Rothschild familie volgens Frederick Morton (officiële biograaf van de familie) in 1850 over beschikte. Dit bedrag is omgerekend met een investeringsgroei van 8% over 150 jaar met als resultaat $ 491,409.triljoen. (internationaal worden er verschillende waarden aan een triljoen gegeven,wij hebben gekozen voor de goedkoopste variant, nl. een 1 met 12 nullen). Lees verder
Basisinkomen - een nieuw mensenrecht
Gepubliceerd op 27 mrt 2013
Deze film is een gedubte versie van de film "Basic Income - a new human right", Ingesproken door http://basicincome.be  en terondersteuning van het "Europees Burgerinitatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen" EBi-OBi in Nederland en België.

Internationaal is het "European Citizens' Initiative for an Unconditonal Basic Income" ECI-UBI

Teken ook voor een basisinkomen in Europa http://sign.basicincome2013.eu

Bezoek de website http://basicincome2013.eu/ubi/nl voor vragen en antwoorden. Liken op facebook kan ook: http://facebook.com/ECI.basicincome
Twitter volgen kan via @basicincomeEU

De Europese Commissie registreerde op 14 januari 2013 het Europees Burgerinitiatief voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (EBI-OBI). Binnen nu en 14 januari 2014 moeten we 500 miljoen burgers binnen de Europese Unie bereiken om 1.000.000 steunbetuigingen of handtekeningente halen. 15 lidstaten nemen al deel aan dit initiatief.

Daarvan moeten er tenminste 7 landen het aantal vereiste steunbetuigingen halen. Zodra de organisatoren van dit burgerinitiatief meer dan één miljoen steunbetuigingen hebben verzameld, is de EU commissie verplicht dit initiatief grondig te bestuderen binnen het Europees parlement.

Wat is een Onvoorwaardelijk Basisinkomen?

Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) is geen vervanging van het sociale zekerheidssysteem maar is er een aanvulling op en verandertdeze van een compenserende in een emanciperende vorm.

Het emanciperend Onvoorwaardelijk Basisinkomen is gedefinieerd door de
volgende 4 criteria: universeel, individueel, onvoorwaardelijk en hoog
genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de maatschappij te kunnen
verzekeren.

Universeel: in principe elke persoon, ongeacht de leeftijd, afkomst,
woonplaats, beroep, enz. zal gerechtigd zijn om deze toelage te
ontvangen. Dus vragen we een gegarandeerd en Onvoorwaardelijk
Basisinkomen voor heel Europa.

Individueel: elke vrouw, elke man, elk kind heeft recht op een
basisinkomen op individuele basis en niet op basis van
gezinssamenstelling of huishouden. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen
staat los van feiten zoals huwelijkse staat, samenwoning of de
samenstelling van het huishouden alsook van het inkomen of
eigendomsbezit van andere leden van het huishouden of het gezin. Dit
is de enige manier om privacy te garanderen en om controle te
voorkomen over andere individuen. Op deze wijze krijgt elk individu de
mogelijkheid zijn eigen beslissingen te nemen.

Onvoorwaardelijk: we beschouwen het basisinkomen als een mensenrecht
dat aan geen enkele voorwaarde gebonden zal zijn, noch aan de
verplichting om betaald werk aan te nemen, noch aan het betrokken zijn
bij gemeenschapsdiensten of te functioneren volgens traditionele
rolpatronen. Het staat eveneens los van beperkingen met betrekking tot
inkomen, spaargelden of eigendomsbezit.

Hoog genoeg: het bedrag moet het mogelijk maken om volgens een
fatsoenlijke levensstandaard te kunnen leven die overeenkomt met de
sociale en culturele normen gangbaar in het land. Het moet materiële
armoede voorkomen en de kans bieden om deel te nemen aan de
gemeenschap. Dit betekent dat het netto-inkomen op zijn minst gelijk
zou staan aan de armoedegrens bepaald volgens de Europese normen, wat
gelijk staat aan 60 % van het zogenaamde nationaal gemiddelde netto
equivalent inkomen. Vooral in landen waar de meerderheid een laag
inkomen heeft en daardoor het gemiddeld inkomen laag is zou een
referentiekader (bv. een productenmand) moeten worden gehanteerd om
het basisinkomen te bepalen zodat in principe een leven kan worden
gegarandeerd als volwaardig lid van de samenleving.
ARTIKEL 106 GRONDWET: DE WET REGELT HET GELDSTELSEL
 dinsdag 15 september 2009
Geld als dictatoriaal instrument
Het uitkleden van de AOW, de WW, het verhogen van de ziektekostenpremie, de verkeersboetes, de energiebelasting enzovoort: het stuit op veel onbegrip. De meeste mensen gooien het op een niet te stuiten geldhonger van de overheid. Men heeft het over “roofridders” of “graaiers”. Het lijkt ook allemaal onbegrijpelijk, totdat je beseft wat het doel ervan is.

Het doel is:
Geld te kunnen gebruiken als instrument om een zo groot mogelijke groep dwingend aan te sturen en daarmee het gedrag van de bevolking te dicteren. Bijvoorbeeld iedereen harder en langer laten werken. Lees verder
Val goudprijs dwingt IMF tot koerswijziging
Van onze redactie economie − 17/07/99, 00:00
De val van de goudprijs is mogelijk tot staan gebracht. Na uitspraken van een hoge IMF-functionaris dat het fonds overweegt af te zien van zijn plan tien procent van zijn goudreserves op de markt te gelde te maken, veerde de goudprijs gisteren weer verrassend op, met 1,1 procent tot 255,10 dollar per troy ounce. Lees verder...