Pesten, een Leven Lang Last
Op vrijwel alle scholen en in alle klassen worden kinderen gepest. Onder pesten wordt dan verstaan “het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een individu of een groep van een of meer personen die niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen.” Pesten is dus heel duidelijk geen plagen. Het gebeurt meestal veelvuldig en er is altijd sprake van een ongelijke machtsverhouding, met een zogenaamde winnaar en een verliezer. 
 
Dat pesten binnen de sociale wetenschappen volop in de belangstelling staat komt omdat de gevolgen ervan ernstig zijn. Volgens sommige onderzoekers houden alle gepeste kinderen er zonder uitzondering iets aan over. Dat kan zijn: een laag zelfbeeld, een minderwaardigheidsgevoel, weinig zelfvertrouwen of in het ergste geval zelfmoordgevoelens. Dit leidt ertoe dat kinderen die gepest zijn of worden slechte resultaten halen op school, vaker last hebben van lichamelijke klachten en moeilijk relaties durven aan te gaan. Op latere leeftijd lijden slachtoffers ook vaker dan gemiddeld aan depressiviteit.
 
Maar pesten heeft niet alleen gevolgen voor het slachtoffer. Daders van pesten lopen een verhoogd risico lopen op alcohol- en drugsverslaving, geweldadig gedrag en kunnen eerder in het criminele circuit terecht komen. Kinderen die reeds op jonge leeftijd agressief gedrag vertonen zullen dat op latere leeftijd vaak ook nog doen. Lees verder 
Pesten op school
Pesten is een veel voorkomend probleem. Uit onderzoek blijkt dat pesten zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs vaak voorkomt. Hoe kom je erachter of je kind gepest wordt of dat je kind zelf een pester is? Wat doen de overheid en de school aan pestgedrag en wat kun jij er als ouder aan doen? In dit artikel proberen wij daar een antwoord op te geven.
 
Wat is pesten en hoe herken je het?
Op elke school en in elke klas wordt gepest, maar het is niet altijd eenvoudig om pesten te onderscheiden van plagen of ruziemaken. Pesten heeft echter drie duidelijke kenmerken: het gedrag is bedoeld om iemand te kwetsen, het gebeurt herhaaldelijk en over een langere periode en er is een duidelijk machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer. Pesten is een hardnekkig verschijnsel dat vaak negatieve gevolgen heeft voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de betrokkenen.
 
Kinderen die gepest worden, schamen zich vaak en durven er niet goed met anderen over te praten. Maar vaak is uit signalen wel op te maken dat er iets aan de hand is. Mogelijke signalen zijn: angst om naar school te gaan, last krijgen van nare dromen en concentratiestoornissen waardoor de schoolprestaties achteruit gaan. Ook  hebben deze kinderen vaak last van lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn of misselijkheid. Lees verder

Maak jouw eigen website met JouwWeb