Het Nederland van koning Willem I
Door: Jeroen van Zanten
HN nr. 7/2005 Het Verenigd koninkrijk werd een politiestaat
Wat moeten we weten van onze vaderlandse geschiedenis? Historici Piet de Rooy en Jan Bank maakten een canon van het Nederlandse verleden. Hoogtepunten uit dit overzicht treft u aan in Historisch Nieuwsblad. Deze maand: de centralistische regering van koning Willem I.

In het voorjaar van 1821 deed zich in Amsterdam een incident voor dat zowel onder het volk als de burgerij voor veel ophef zorgde. Aanleiding tot het voorval was de spoedklus die ijzersmid Kramer en diens oudste zoon op een zonnige ochtend in april hadden aangenomen. Die was zo groot dat hij in de openlucht voor de smederij moest worden afgemaakt. In het negentiende-eeuwse Amsterdam was het niet uitzonderlijk dat er op straat gewerkt werd; op de kades en rederijen was bijna dagelijks luid gehamer en gepiep van katrollen te horen. Al sinds de zeventiende eeuw bestonden er in Amsterdam regels die overlast moesten tegengaan, maar veel arbeidslieden hadden tegen betaling van de thesaurier dispensatie gekregen.

Ook Kramer was in het bezit van een dergelijke vrijstelling. Zijn pech was echter dat zijn smederij zich bevond op het Rusland, vlak tegenover het politiebureau. Toen een van zijn knechten voor de spoedklus druk bezig was met het uitkloppen van een grote ijzeren plaat, kreeg hij bezoek van een diender. De agent deelde mee dat de directeur van politie, Samuël Iperuszn Wiselius, zat te 'administreeren' en zich stoorde aan het kabaal. De knecht knikte begripvol. Hij antwoordde dat het werk in enkele ogenblikken klaar zou zijn. De diender keerde terug naar het bureau, maar nog geen minuut later rende hij samen met enkele collega-agenten het Rusland op. Ze vatten de knecht in de kraag en sleepten hem met veel geweld het bureau in. Lees verder...
455450.pdf
325 downloads