Parlementaire vragen
27 februari 2008
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Kathy Sinnott (IND/DEM) aan de Commissie
 
Betreft: Nadere zorgen ten aanzien van fluoride
Het geachte parlementslid is niet tevreden met het antwoord van de Commissie op vraag E-5458/07.
De Commissie geeft toe dat de dosis fluoride niet kan worden gecontroleerd omdat mensen fluoride binnen krijgen uit diverse bronnen als zij in haar antwoord stelt dat het niet mogelijk is voor toezichthouders om de totale inname van fluoride te controleren, aangezien fluoride afkomstig kan zijn uit verschillende bronnen. Maar wat zou de Commissie dan willen voorstellen om de inname van fluoride te controleren en ervoor te zorgen dat wij erachter komen wat de totale blootstelling van mensen daaraan is?
 
In maart 2006 heeft de National Research Council (NRC), een afdeling van de Amerikaanse National Academy of Sciences, een verslag gepubliceerd van alle beschikbare literatuur naar de effecten van fluoride op de gezondheid. Dit verslag is geschreven op verzoek van het Office of Drinking Water van het United States Environmental Protection Agency, dat weldra zal besluiten of het huidige beoogde maximale verontreiningingsniveau van 4 mg/l voor fluoride in drinkwater moet worden herzien. Het verslag vormt de weerslag van 3 jaar overleg van een panel van 12 wetenschappers die zijn geselecteerd om hun uiteenlopende kijk op waterfluoridering. Dit panel heeft de volgende, nog niet eerder vastgestelde nadelige gezondheidseffecten van fluoride bevestigd: beschadiging van de schildklieren, verminderde glucosetolerantie (type 2 diabetes), fluorosis van het gebit (verlies van tandglazuur), gematigde fluorosis van het beendergestel (artritis), verhoogde kans op botbreuken, verlaging van het IQ en hersenbeschadiging, met name in aanwezigheid van aluminium. Al deze effecten, met de mogelijke uitzondering van botbreuken en een verlaagd IQ, kunnen reeds optreden bij 1 mg/l, de concentratie die momenteel wordt aangehouden voor waterfluoridering. Het panel constateerde verder dat botbreuken reeds kunnen voorkomen bij een concentratie van 1,5 mg/l, alhoewel ze daarbij aangaf dat breuken ook kunnen voorkomen bij nog lagere concentraties, en verder dat voorbeelden van een verlaagd IQ in China zijn aangetroffen bij 2 p.p.m. Ook werden er onder de bevolking grote verschillen in waterconsumptie geconstateerd, hetgeen erop duidt dat de dosis fluoride die wordt binnengekregen als gevolg van het drinken van gefluorideerd water wijd uiteenloopt, evenals de dosis die wordt binnengekregen als gevolg van de wijd uiteenlopende hoeveelheden fluoride in levensmiddelen. Alleen al de fluoride die wordt binnengekregen via levensmiddelen kan voor sommige mensen het minimale niveau overschrijden waarbij de in voornoemd verslag geconstateerde schadelijke effecten kunnen optreden. Uit dit verslag van de Amerikaanse overheid wordt dan ook duidelijk dat ernstige nadelige gezondheidseffecten reeds voorkomen bij 1 p.p.m. Anders gezegd, fluoride is schadelijk onder de aanbevolen concentratieniveaus. Is de Commissie van mening dat dit verslag van de Amerikaanse overheid een juist beeld geeft?
 
Het feit dat een gif wordt verdund, betekent nog niet dat het niet langer giftig is — het betekent alleen maar dat mensen langzamer worden vergiftigd. Kan de Commissie bevestigen dat fluoride een cumulatief gif is?
 
PB C 291 van 13/11/2008
 
 
Zie ook:
Fluoride, de krant staat er bol van.doc
325 downloads
fluoride-schadelijk-voor-gezondheid.pdf
353 downloads
48P Mundy TDAS.pdf
318 downloads
CF-172-tandpasta.pdf
388 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb