Is het Nederlands koningshuis nep?
27 december, 2011 07:21
Mevrouw B. W.A. van Oranje-Nassau is onze naar moslims toe onderdanige koningin. Maar waarom is deze dame eigenlijk ons staatshoofd? Omdat ze van de Vader des Vaderlands afstamt? Dat doet ze niet. Ze is noch van Oranje, noch van Nassau. Het is geen wonder dat de prinsen geen adellijke trouwpartners hebben gevonden, want voor echte adel is deze familie er een van parvenueen. Tijd voor een korte familiegeschiedenis.
 
Een groot deel van de legitimiteit van ons koningshuis is gebaseerd op de mythe dat zij de afstammelingen zijn van Willem van Oranje. De werkelijkheid echter wil dat zij helemaal niet van hem afstammen. De lijn van Willem van Oranje houdt op bij zijn achterkleinzoon stadhouder Willem III, tevens koning van Engeland.
 
Willem III heeft geen nageslacht geproduceerd. Na zijn dood in 1702 is de titel Prins van Oranje wettelijk gezien naar zijn dichtstbijzijnde familielid gegaan, zijn volle neef, de Keurvorst van Brandenburg/Koning in Pruissen. Echter, de Nederlandse staat kaapte min of meer de titel en gaf hem aan de stadhouder van Friesland, Johan Willem Friso van Nassau-Dietz. Deze tak stamt of van een broer van Willem van Oranje, Jan VI ‘de Oude’ van Nassau-Dietz.
 
De zogenaamde Friese Nassau’s worden in 1815 met de kroning van Willem I tot koningshuis verheven. Nu zou er niet veel aan de hand zijn als ons koningshuis van deze mensen zou aftstammen. Maar ja. Het sterke gerucht gaat dat koning Willem III ten tijde van zijn huwelijk met Emma von Waldeck-Piermont zo stijf van, in vaderlandse bordelen verzamelde, geslachtsziekten stond, dat hij onvruchtbaar was, en dus nooit de vader van Wilhelmina kan zijn geweest. Dat maakt van koningin Wilhelmina dus een bastaarddochter.
 
Na het ineenstorten van de Sovjet-Unie hebben de Russen de botten van de Romanovs weer opgegraven voor een herbegrafenis. Om zeker van hun zaak te zijn, vroegen zij aan een tweetal nakomelingen van de Romanovs om DNA. Koningin Elizabeth II en prinses Juliana. Dit omdat de moeder van Willem III, Anna Pavlovna Romanov was. M.b.v. het DNA van Elizabeth werd vastgesteld dat het inderdaad de botten van de Romanovs waren. Ons koningshuis weigerde. Waarom? Simpel. Er zit geen jota Romanov-DNA in de bastaarden van Emma von Waldeck!
 
Zo komt het dus dat ons staathoofd afkomstig is uit een familie van parvenueen, de Pseudo-Oranjes. En de echte Oranjes? Die werden uiteindelijk tot keizers gekroond, van Duitsland wel te verstaan.
K. B. Wolf 10 juni 2006
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb