Een wakkere Wereld is op zijn hoede!!!
Home » Gezondheidszorg » BJZ » Aswintha Dijkstra
Politieopleiding aangepast na moordzaak
Goos Bies
Sneek | De politie gaat leren van de gang van zaken rond de moord op Aswintha Dijkstra in Sneek. Vooral in de communicatie tussen de hulpverleningsinstanties en politie en justitie zitten verbeterpunten, zo is volgens het Openbaar Ministerie uit een evaluatie door de Politieacademie gebleken. Grote fouten zijn er volgens woordvoerster Melanie Kompier niet gemaakt.
 
Volgens de moeder van het slachtoffer, Ayla van der Heiden, heeft de politie ,,wel degelijk fouten gemaakt”. ,,Dat hebben ze ons op 5 juni laten weten. Mijn dochter hoefde dus niet dood, ik acht de politie medeschuldig aan haar dood.” Haar advocaat wil genoegdoening voor de nabestaanden.
 
Dat er het een en ander is misgegaan rond de moord op de 27-jarige Aswintha Dijkstra op 17 juni 2011 kwam op de openbare rechtszittingen in flarden naar buiten. Haar zwager had een paar dagen tevoren aangekondigd ‘een bloedbad aan te richten in Sneek’. Tegen de man waren zeker twee aangiften van bedreiging gedaan en de nacht voor de moord had hij brand gesticht op een camping in Jislum, waar zijn ex verbleef. Daarmee was zonneklaar dat zijn bedreigingen serieus genomen zouden moeten worden. De 43-jarige Denekamper postte een nacht later uren bij het huis aan de Partuurstraat in Sneek, alvorens hij zwaar bewapend naar binnenging en zijn schoonzus vermoordde. Hij heeft daarvoor achttien jaar cel en tbs gekregen.
 
Officier van justitie Petra Hoekstra merkte tijdens een zitting op dat er een evaluatie naar de gang van zaken werd gedaan. De uitkomsten daarvan zijn inmiddels bekend, maar justitie wil er weinig over naar buiten brengen. ,,De evaluatie heeft op eigen initiatief plaatsgevonden. We wilden voor onszelf kijken wat er precies is gebeurd, en waarvan we zouden kunnen leren”, aldus woordvoerster Melanie Kompier van het Openbaar Ministerie. ,,Het gaat om een intern onderzoek. Het is bovendien alleen mondeling besproken, er staat niks op papier.”
 
Grove fouten zijn er volgens Kompier niet geconstateerd, wel aandachtspunten waar politie en justitie van kunnen leren. ,,We kunnen eerder signalen opvangen en op een betere manier communiceren met hulpverleningsorganisaties.”
 
Volgens moeder Van der Heiden hebben vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie haar en haar advocaat Richard Korver laten weten dat er wel degelijk fouten zijn gemaakt. ,,Ze hebben gezegd: we kunnen uw dochter niet teruggeven. Maar ze hebben erkend dat er fouten zijn gemaakt. Als de politie had ingegrepen, was mijn dochter niet dood geweest. Ze waren niet alert genoeg.”
 
Van der Heiden kreeg te horen dat opleidingen naar aanleiding van deze zaak worden veranderd, zo moeten agenten meer contact met instanties als het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling onderhouden en leren hoe ze met noodoproepen moeten omgaan. ,,De dader heeft mijn dochter vermoord, dat is duidelijk. Maar de politie is mededader.”
 
Kompier bevestigt dat nabestaanden over de evaluatie zijn geïnformeerd. Dat er fouten zijn gemaakt, is volgens Kompier niet op die manier gezegd. ,,Naar onze mening zijn er geen grote fouten gemaakt. Wij noemen het een leermoment.”
 
Als de politie had ingegrepen, was mijn dochter niet dood geweest. Ze waren niet alert genoeg.