Een wakkere Wereld is op zijn hoede!!!
Home » Gezondheidszorg » BJZ » Inzage Dossiers
Manipulatie
Door: AnjaH1962
Wat is manipulatie nu precies?
Manipulatie is een ander woord voor het naar de 'hand' of 'wil' zetten van andere mensen. We kunnen dit ook 'beïnvloeden' noemen of de 'manier van handelen' = werk- en denkwijze.
 
Manipulatie kun je ook onderschrijven als macht, want met macht kun je iemand onderdrukken en door onderdrukking maak je de mensen klein en ongeloofwaardig in hun kunnen of Ikzijn het is tevens een vorm van geestelijk geweld toepassen want als een mens vaak genoeg in het diskrediet gezet worden kunnen ze depressief raken of aan hun kunnen gaan twijfelen en hierdoor onzeker kunnen worden.
 
Mensen manipuleren enkel als ze zelf ongeloofwaardig zijn of als ze in de wetenschap zijn dat ze kunnen verliezen en om hun eigen falen te verbergen en om hun eigen ik op te vijzelen chromen dan ook niet om een manipulerende rol aan te nemen.
 
Hieronder zal ik een voorbeeld omschrijven:
Manipulatie betekend een manier van handelen of de werk- en denkwijze en beïnvloeding van mensen onderling. Soms zijn er mensen die er alles aan doen om iedereen naar zijn/haar hand te zetten en chromen dan ook niet om hierin zichzelf op een hoog voetstuk te plaatsen waardoor anderen die hiervan de dupe zijn in het diskrediet geplaatst kunnen worden.
 
Herkenbaar hierin is bijvoorbeeld dat na een scheiding de ex partners elkaar in een diskrediet weten te plaatsen door de betrokkenen of bekenden naar hun eigen hand te zetten door verhalen dusdanig te vertellen dat hun ex in het diskrediet gezet kunnen worden zodat enkel de manipulator in deze geloofwaardig gevonden wordt en niet de gedupeerde, het is ook een vorm van twijfel zaaien over de juistheid van iets of iemands verhaal. Het is meestal een vorm van wraakvoering onder de exen na een echt scheiding of verbreken van een relatie, ook komt manipulatie voor bij burenruzies waarin de ene partij de andere in een kwaad daglicht wil plaatsen en de gedupeerde in deze alleen komt te staan hierbij wordt niet geschroomd om een bepaald beeld te schetsen die niet de werkelijkheid is.
 
Ook kennen velen onder ons de werkwijze van bv. de jeugdzorg instanties, kinderbescherming, enz. Deze instanties weten de situaties zo dusdanig te manipuleren dat hun rapporten en verslagen geloofwaardig over komen bij een rechter en waardoor een kind of hun ouders in het diskrediet geplaatst worden en daardoor geen kans maken om zichzelf op een redelijke manier te verdedigen en daardoor verliezen.
 
Dergelijke instanties zijn in de wetenschap dat ze met hun machtspositie altijd geloofwaardig zullen zijn en kunnen daardoor een manipulerende houding aan blijven nemen, veelal gebeurt dit omdat dergelijke instanties op subsidie belust zijn maar niet daadwerkelijk in het belang van kinderen werken, maar juist het belang van het kind misbruiken om te kunnen manipuleren. Daarnaast zijn ze vaak gedreven in het manipuleren van ouders die gescheiden zijn, dit doen ze vaak door beweringen van die ene ouder over te brengen naar de andere ouder in de wetenschap dat hierdoor juist onderlinge strijd zal ontstaan en waarmee de instantie weer een handvat heeft om te kunnen manipuleren en hun werkwijze hierin te volgen tegen willens en wetens in.